Agenda Icon: cup Start Date: 2016-11-09

12:15: Lunch

Lunch serveras i utställningsytan. Under lunchen kan du passa på att mingla bland våra partners, nätverka och hälsa på våra experter i Episervers monter. 

Lunch serveras i utställningsytan. Under lunchen kan du passa på att mingla bland våra partners, nätverka och hälsa på våra experter i Episervers monter.