Stala Oy

Kuluttajaverkkokauppa kirkasti brändiä, lisäsi tilausmääriä ja kevensi myynnin työkuormaa

Stala Oy on lahtelainen, vuonna 1972 perustettu ja kansainvälisesti toimiva perheyritys, jonka liiketoiminnan ydin on ruostumaton teräs. Stalan slogan on ”Solutions for everyday life”, jonka mukaisesti yritys luo ratkaisuja jokapäiväiseen elämään. Käytännössä se tarkoittaa esimerkiksi tiskipöytiä, altaita, jätevaunuja ja postilaatikoita.

Yksi Stalan kilpailueduista on koko 2000-luvun ollut edelläkävijyys digitaalisessa ympäristössä. Verkkosivut, suunnitteluohjelma ja aineistopankki ovat hyvällä mallilla, mutta noin vuosi sitten Stala käynnisti projektin kuluttajaverkkokauppansa uudistamiseksi. Stala Shop rakennettiin Episerverin päälle syksyn ja talven 2016 aikana, ja päivänvalon se näki helmikuussa 2017.

“Halusimme tarjota asiakkaillemme ja kuluttajille kanavan, josta voi ostaa varaosia, joita jälleenmyyjiltä ei löydy hyllystä. Samalla halusimme tuoda verkkokaupan nykypäivään ja panostaa visuaalisuuteen. Olemme saaneet asiakkailta paljon palautetta siitä, että ratkaisu on ollut selkeä, visuaalinen ja helppokäyttöinen”, kertoo Stalan markkinointikoordinaattori Merja Piirainen.

Episerverin vahvuuksina kehittyvä ohjelmisto ja paikallinen yhteistyö

Stalan ICT Managerin Ari Puputin mukaan yritys kartoitti erilaisia vaihtoehtoja verkkokaupan rakentamiseen, mutta Episerver valikoitui ratkaisuksi nopeasti. Yritys oli rakentanut julkisen verkkosivustonsa Episerverin päälle jo kolme vuotta aiemmin, joten Episerverin valinta myös verkkokaupan alustaksi tarkoittaa, että molempia voidaan hallita ja päivittää saman järjestelmän kautta. Stalan verkkokaupparatkaisun toteutti Episerverin päälle lahtelainen ohjelmistotalo Avenla.

“Se on oikeastaan paras kombo. Voimme luottaa siihen, että tuotetta kehitetään ja siellä on isot hartiat taustalla. Tiedämme, että tuote elää ja kehittyy, ja paikallinen yritys tavallaan tulkkaa sen hyvän ja laajan tuotteen meille sopivaksi”, Ari Puputti kehuu.

Malli mahdollistaa eri ominaisuuksien käyttöönoton tahdissa, joka on Stalalle sopiva.

“Usein isompien yritysten haasteena on se, että he eivät osaa suhteuttaa tarjontaansa meidän kokoisen yrityksen tarpeisiin”, sanoo Stalan järjestelmäasiantuntija Jarno Kurlin.

Ari Puputin mukaan Episerverin valinnan taustalla oli muun muassa ratkaisujen hyvä edustus ja saatavuus.

“Meille on tietoinen valinta, että valitsemiemme tuotteiden täytyy täyttää tietyt standardoitavuuden vaatimukset, joihin liittyy muun muassa toimittajatuki, proven track ja ennustettavuus siitä, että kyseessä on yksi niistä järjestelmistä ja toimijoista, joka todennäköisesti on tulevaisuudessakin vahva toimija markkinoilla. Tähän pyrimme ylipäätään kaikissa järjestelmähankinnoissamme”, Puputti sanoo.

Prosessia tarjouspyyntövaiheesta valmiin verkkokaupan avaamiseen Stala piti nopeana. Episerverillä rakennettavien ratkaisujen vahvuutena on, että tuotteet saadaan usein markkinoille nopealla aikataululla.

Investointi, jonka hyödyt eivät rajoitu vain tilausmäärien kasvuun

Stalan noin 10 miljoonan euron liikevaihdosta kolmannes syntyy viennistä, joten verkkokaupan eri kieliversioiden hallinta nousee merkittävään asemaan. Siihen Episerver tarjoaa stalalaisten mukaan hyvät edellytykset.

“Yhtenä keskeisenä asiana eri kieliversioissa on myös informaation tarjoaminen paikallisella kielellä ja paikallisen brändinäkyvyyden lisääntyminen. Verkkokaupan osuus kasvaa koko ajan, vaikka olemme aika konservatiivisluonteisessa bisneksessä”, Ari Puputti sanoo.

Stalan verkkokaupan kautta tehtävät tilaukset ovat Puputin mukaan usein pieniä, mutta pienten tilausten määrä on suuri. Hän arvioi verkkokauppaan tehtävien satsausten maksaneen itsensä takaisin, mutta investoinnista saadut hyödyt eivät rajoitu vain siihen. Kun Stalan isot rautakauppa-asiakkaat tilaavat tuotteita lähinnä suurina erinä, haetaan yrityksen kuluttajaverkkokaupasta usein yksittäisiä tuotteita ja varaosia. Prosessi tilauksesta toimitukseen on Stalalla automatisoitu, joten verkkokaupan avulla asiakkaita pystytään palvelemaan kustannustehokkaasti tavalla, joka ei ennen ollut mahdollinen.

Varaosien helppo saatavuus on Stalalle myyntivaltti ja visuaalisesti tyylikäs verkkokauppatoteutus toimii myös kattavana tuotekatalogina.

“Myös erilaiset kyselyt työllistävät omaa myyntipalveluamme nyt vähemmän, kun verkosta löytyy kattavasti varaosia ja tietoa”, Merja Piirainen sanoo.

Tuotekehitys tuo uusia mahdollisuuksia

Episerver on toiminut Stalan käytössä hyvin sekä julkisen verkkosivun että verkkokaupan pohjana. Episerver on Stalan mukaan myös ensisijainen tarkasteltava ratkaisu, kun koko konsernin toimintaa lähdetään esimerkiksi verkkokaupan osalta kehittämään.

Lisäksi Stalaa kiinnostaa Episerverin uusien ominaisuuksien, kuten tekoälyn ja personointimahdollisuuksien, laajempi hyödyntäminen. Ari Puputin mukaan tekoälyn tulo osaksi Episerverin tarjontaa on hyvä esimerkki siitä, minkälaista lisäarvoa asiakkaalle voi syntyä, kun ohjelmiston kehittämiseen on riittävät edellytykset ja resurssit.

“Toisaalta myös paikallisella yhteistyöllä ja sillä, että kumppani tuntee meidän liiketoimintamme, on iso merkitys. Sen aistii yhteistyön helppoutena”, Puputti arvioi.