Alle kundehistorier Detaljhandel Teknologi Tilvirkende industri Forhandler og distributør Helse og omsorg Offentlig sektor Folkehelseinstituttet til skyen på 48 timer Amesto - 12 nettsteder i samme skyløsning Norsk Hydro - med fokus på sikkerhet i skyen Norges største nettapotek velger Episerver Commerce Cloud Webinarer Finn en partner Redaktørkurs på norsk Brukermanual Tips og trix videoer App Marketplace Commerce Cloud Content Cloud Intelligence Cloud B2B Commerce Cloud Digital Experience Platform (DXP) Testing og Eksperimentering Content Intelligence Web Content Recommendations Web Product Recommendations Customer Data Platform Episerver som skytjeneste Headless Alle funksjoner Detaljhandel B2B manufacturing B2B distribution Offentlig sektor Teknologi Events og webinar Kundehistorier Guider Artikler Rapporter og studier Finn en partner Content management E-handel Personalisering E-postmarkedsføring Inspirasjon - trender innen DX Sikkerhet, personvern og compliance Webinar 5 mai: Kom og se hva en DXP er Rapport: Forrester Total Economic Impact Rapport: Trender innen e-handel 2020 Faktabok: Slik vil du jobbe med Episerver DXP Gartner Magic Quadrant for DXP 2021 Partnernettverk App Marketplace Redaktørkurs på norsk Customer Success Trust Center Customer Hub Brukermanualer Tips og trix Quick start for utviklere Community for utviklere

Avinor

Avinor har som oppgave å drifte landets 46 statlige flyplasser. Nettsidene blir en stadig viktigere kanal for å nå ut med kritisk informasjon til de reisende.

50 millioner passasjerer

reiser hvert år via flyplasser drevet av Avinor.

815 000 flyavganger

er overvåket og håndtert via Avinor.

Ruskevær gir trafikkvekst

Nordmenn blir stadig mer digitale og reiser mer enn noen gang, hvilket gjør Avinor.no til en mye brukt nettside. Men det er ved snøvær, vind, tåke og andre forhold som påvirker trafikkavviklingen, at nettsidene virkelig får mye besøk.

- Ved storm og store snøfall ser vi mer enn dobling av antall besøkende, sier Petter Norstrøm som er ansvarlig for Avinors nettsider.

Variasjon i trafikken på nettsidene setter store krav til Norstrøm og hans kolleger. Oppetid på nett har alltid stått høyt på agendaen til Avinor, forteller Norstrøm. 

- Krav til tilgjengelighet var et overordnet designkrav for nettstedet. Løsningen er derfor satt opp med full redundans og lastbalansering, samt øvrige mekanismer for å sikre høy tilgjengelighet. 

Testet og vurderte flere CMS

Avinor benytter publiseringsløsningen Episerver Content Cloud. Det var ingen selvfølge, men resultat av en større kartlegging av markedet for CMS (content management system).

- Ved etablering av nye nettsider for Avinor.no ble selve konseptet for nettstedet utarbeidet før vi valgte publiseringsløsning. For å sikre at vi skulle få en publiseringsløsning som støttet alle våre behov, både i forhold til kvalitet, brukervennlighet og konfigurerbarhet valgte vi å gjennomføre en PoC (Proof of Concept), hvor utvalgte leverandører fikk 48 timer til å lage prototype på konseptet for å demonstrere hvor konfigurerbart verktøyet var. I tillegg utarbeidet vi et sett av typiske publiseringsoppgaver som ble testet på prototypen av våre nettredaktører, minnes Norstrøm.

- På denne måten fikk vi testet verktøyets brukervennlighet. Episerver scoret best på både konfigurerbarhet og brukervennlighet. Et premiss for valg av løsning var også at denne var en etablert standardløsning i det norske markedet. Dette for å sikre at vi hadde god tilgang til dyktige utviklere.

Noe av det som er spesielt på Avinor.no er søkefunksjonaliteten, som er meget tydelig fremhevet. Avinor benytter Episerver Search & Navigation for å indeksere alle ankomster og avganger på Avinors lufthavner. Bruker kan således velge å søke på bestemt flight eller avreise- eller ankomststed. Alle øvrige sider indekseres også i Episerver sin søkemotor.

imageq9tss.png

Godt fornøyde - men mer er på gang

Med et velfungerende CMS, gode kolleger og god tilgang på ekstern bistand, er Norstrøm godt fornøyd med tilværelsen.

- Den nye løsningen har vist seg å være svært brukervennlig for våre redaktører. Løpende oppgaver kan i stor grad løses redaksjonelt. Våre dyktige utviklere, interne og eksterne, bidrar til et veldriftet nettsted, med løpende produksjonssettinger. Ofte kan det gå mindre enn 2-3 dager fra vi får innmeldt et behov for ny funksjonalitet til dette er satt i produksjon. Dette skjer uten avbrudd i løpende drift og forvaltning. 

Tidligere i år lanserte Avinor også nytt ekstranett basert på Episerver. Målgruppen for dette er ansatte på lufthavnene, uavhengig om de er ansatt i Avinor, flyselskap, butikker, handlingsselskap eller i sikkerhetskontrollen. Ekstranettet er basert på samme løsning og rammeverk som Avinor.no.

Avinor har i dag også to apper: en app for Oslo Lufthavn, og en med rutetider for alle Avinor lufthavner (“Avinorflights”). Disse to appene vil i løpet av høsten erstattes med en ny, felles app for hele Avinor. 

- Den nye appen skal utfylle nettsidene til Avinor. Den henter dels informasjon fra Episerver, dels fra våre tjenester, som flightsinformasjon. Appen skal bidra til en enhetlig og helhetlig brukeropplevelse, sier Norstrøm og legger avslutningsvis til at selve nettsidene også bli oppgradert i løpet av høsten. 

Den nye løsningen har vist seg å være svært brukervennlig for våre redaktører. Løpende oppgaver kan i stor grad løses redaksjonelt. Våre dyktige utviklere, interne og eksterne, bidrar til et veldriftet nettsted, med løpende produksjonssettinger. Ofte kan det gå mindre enn 2-3 dager fra vi får innmeldt et behov for ny funksjonalitet til dette er satt i produksjon. Dette skjer uten avbrudd i løpende drift og forvaltning.

Petter Norstrøm

Ansvarlig for avinor.no Avinor

Vi benytter cookies for å gi deg en best mulig opplevelse når du besøker nettstedet. Les mer i vår Privacy Statement.