Pressemeldinger

Episerver ledare i Gartner Magic Quadrant för DXP – plattformar för digitala upplevelser

Episerver har för första gången i kategorin DXP omnämnts som en ledare - Leader - av det oberoende undersökningsföretaget Gartner: Gartner Magic Quadrant for Digital Experience Platforms (januari 2020).

Gartners omnämnande kommer i kölvattnet av tre större nyheter som Episerver annonserade i slutet av föregående år 2019. De var förvärvet av personaliserings- och analysföretaget Idio, utnämnandet av Alex Atzberger som Episervers koncern-Vd och förvärvet av företaget Insite verksamt inom B2B-handel. Samtliga tre nyheterna  överglänstes senare av Episervers starkaste kvartalsrapport någonsin gällande försäljning förra årets sista kvartal.

Under 2019 blev Episerver också för femte gången omnämnt av Gartner som en ledare inom hantering av innehåll på hemsidor: Ledare för femte året i rad i Gartner Magic Quadrant for Web Content Management (juli 2019), och som utmanare – Challenger – inom e-handel:  Utmanare i Gartner Magic Quadrant for Digital Commerce (augusti 2019) samt även utmanare inom motorer för personalisering: Gartner Magic Quadrant for Personalization Engines (juli 2019). 

Episerver tolkar dessa oberoende och objektiva erkännanden som ett värdesättande av företagets betydande investeringar i att skapa fokus på de fyra pelare som genererar kundcentrerade digitala upplevelser: innehåll, handel, personalisering och information.  

–Att bli omnämnd som en ledare i Gartners Magic Quadrant för plattformar inom digitala upplevelser, DXP, bekräftar vår förmåga att leverera sömlösa upplevelser som knyter samman innehåll och handel. För oss är det ett starkt vittnesmål om de fantastiska resultat som våra kunder erfar varje dag, säger Alex Atzberger, Vd Episerver. Förvärven av Idio och Insite Software förstärker ytterligare vår AI-drivna automatisering av innehåll och vår kapacitet inom B2B e-handel. Vi är redo att köra fort och långt med vår DXP. Vi är stora nog för att leverera och tillräckligt små för att bry oss.
 
Ladda ner Gartner Magic Quadrant for Digital Experience Platforms för mer information om Episervers Gartner omnämnande av Episerver som ledare inom DXP.
 
Om Gartner
Gartner stöder inte någon leverantör, produkt eller tjänst som visas i dess forskningspublikationer och rekommenderar inte teknikanvändare att endast välja de leverantörer med högsta betyg eller annan beteckning. Gartner-forskningspublikationer består av åsikter från Gartners forskningsorganisation och bör inte tolkas som faktiska uttalanden. Gartner avvisar alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, med avseende på denna forskning, inklusive garantier för försäljningsbarhet eller lämplighet för ett visst syfte.
 
Vänligen kontakta oss för mer information:
Mårten Bokedal, Senior Manager Marketing Episerver Norden 
T: +46 70 410 69 09
E: Marten.Bokedal@episerver.com
 
Amberly Dressler, Manager, Brand Communications
T: +1 714 851 5794
E: amberly.dressler@episerver.com

 

Om Episerver

Episerver hjelper virksomheter med å skape unike digitale opplevelser for sine kunder, med målbare forretningsresultater. Episerver Customer Digital Experience Platform ™ kombinerer innhold, e-handel, data og personaliseringstjenester i en enkelt plattform som gir en 360 graders tilnærming til digitale tjenester - fra intelligent optimalisering og personalisering til lead-generering og konvertering med støtte for gjenkjøp. Alt levert med enestående enkelhet for redaktører og markedsførere.

Episerver, som sitter i sentrum av økosystemet for digitale opplevelser, gir virksomheter muligheten til å omfavne nye trender og strategier for transformasjon og levere enestående opplevelser for sine kunder, både for det som skjer av interaksjon og transaksjon - uavhengig av hvilken kanal kunden engasjeres i.