Røde Kors på nett

Lytt til Røde Kors i Sverige sine historie om hvordan de med begrensede ressurser, har utviklet sin digitale tilstedeværelse med nye nettløsning, åpent intranett og en fundraising plattform. Alle tjenester er utviklet med fokus på brukeropplevelse og konvertering. Arbeidet er utført i form av et program kalt "A Red Cross online" hvor målet har vært å gjøre full bruk av mulighetene som ligger i digitalisering.

Se opptak av webinaret

Økt engasjement i alle kanaler

Digitalisering endrer alle bransjer, humanitære organisasjoner er intet unntak. Det påskrudde og kontantfrie samfunnet endrer måten man driver innsamling på og rekrutterer nye givere, i tillegg stiller økt mobilitet nye krav til tilgjengeligheten av informasjon. Nye kanaler endrer atferd og måten frivillige samhandler med hverandre på. Hvordan kan digitale kanaler støtte en bedrift slik at den har maksimal effekt med begrensede midler?

I dette webinaret vil du blant annet høre om:

  • Røde Kors sin "Endringsreise" med fokus på et enhetlig digitalt økosystem.
  • Hvordan de basert på "mobile first" lanserte nye eksterne nettsider- og over 300 lokale nettster med forenklet grensesnitt for å gjøre det enklere for alle å bidra med informasjon.
  • Lansering av e-handel for gaver, og ny tablet-basert rekrutteringsplattform for de som jobber med verving av månedlige givere.
  • En åpen intranett- og kunnskapsbank der frivillige og folkevalgte og embetsmenn får riktig informasjon og kunnskap for å støtte deres engasjement.

Webinaret avholdes på svensk

Åsa Ander

Project Leader Organisational Development
Röda Korset

Per Hassle

Senior Developer
Authority

Hampus Brynolf

Vice VD
Springtime-Intellecta

Sponsors

)