DSS deler sine erfaringer med å flytte webtjenester fra bakke til moderne skytjenester

Webinar for offentlig sektor hvor DSS deler sine erfaringer med å flytte sine webtjenester fra bakke til sky, deriblant www.regjeringen.no. Webinaret er en sammenstilling av hardt tilkjempede erfaringer som spenner fra teknologi, avtaleverk, ROS analyse til organisasjon.

Se opptak av webinaret
Content Management

www.regjeringen.no, en av norges største digitale tjenester for innhold har i 2020 foretatt reisen "fra bakke til sky”. I webinaret deler DSS sine ærlige erfaringer fra prosjektet med fokus på prosjektets organisering og gevinstrealisering.

DSS (Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon) har i tillegg til regjeringen.no også ansvaret for 100-talls mindre nettsteder, forvaltning av Norgesportalen (landsider for alle utenriksstasjoner), høringssvar, EØS notatbaser mfl. Alle tjenester har sin egen historie, med egne avtaler om drift, forvaltning, avhengigheter, lisenser og eierskap i departementsfellesskapet. Hvordan rigger man et prosjekt for å flytte disse til skyen?

Med dette som bakteppe inviteres du til vi et webinar hvor DSS som skal fortelle sin historie/ deler sin erfaring om arbeidet med å flytte tjenestene til skyen!

Du får høre fra

Seksjonsleder, Per Morten Barstad

Per Morten Barstad

Seksjonssjef
DSS (Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon)

Olav Arne Forbord

Rådgiver
Forbord IKT rådgivning

Steve Celius

Steve Celius

Country Manager
Episerver Norge