Partner Update Sverige - Oktober 2020

Ta del av våra senaste partneruppdateringar. Detta är den första av tre i vår Partner Update Q4 serie.

Registrera dig här

tor., oktober 22
10.00 - 10.45 CEST

Vad du kommer att få ta del av i denna Partner Update

I den första av våra Partner Updates Sverige kommer du att få höra mer från Jessica Dannemann, Head of Worldwide Partner Ecosystem med bland annat senaste nytt runt Optimizely. 

Senaste säljuppdateringen får ni av Alice Arbman Forsberg, Partner Sales Manager, som bland annat ger er mer information om de Q4 säljincitament som presenterades i början av oktober. 

David Buö, Product Strategy Director, ger dig ytterligare information om Episerver för offentlig sektor och vår nya paketering som innehåller allt du behöver för att stötta den digitala transformationen för kunder i denna sektor. 

Marcus Hoffmann, Solution Architecture Director, går igenom vi tillsammans på bästa sätt når ut med Content Intelligence & Recommendations till våra kunder. 

Och självklart kommer det finnas utrymme att ställa frågor. 

Detta webinar vänder sig enbart till Episerver Partners. Alla anmälningar måste därför ske med jobbmail. Hotmail, g-mail och andra privata mail kommer ej att ges tillträde till webinaret.

10:00

Optimizely - senaste nytt

Jessica Dannemann

10:10

Q4 Säljincitament och andra uppdateringar

Alice Arbman Forsberg

10:20

Episerver för offentlig sektor

David Buö

10:30

Content Intelligence & Recommendation - hur når vi kunderna tillsammans på bästa sätt?

Marcus Hoffman

10:40

Q&A

David Buö - Episerver

David Buö

Product Strategy Director
Episerver

Alice Arbman Forsberg

Partner Sales Manager
Episerver