Headlight AB

Partner level: Silver partner

Offices in: Västerås, Borlänge, Stockholm, Västerås

Utifrån våra kunders faktiska behov och utmaningar så utvecklar vi tillsammans en digital närvaro, som ständigt har användaren och verksamhetens egen affärsnytta i fokus. Vår verksamhet baseras på ett helhetskoncept från idé till varaktig förvaltning oavsett om det rör sig om en extern webbplats, ett intranät, en mobilapplikation, e-handel eller en lösning inom sociala medier. Hos oss finns hela 60 engagerade medarbetare med en hög verksamhetskompetens från en rad olika branscher, så väl privat som offentlig sektor. Våra medarbetare värdesätter sin egen prestation och utveckling på samma sätt som de brinner för att ständigt hjälpa våra kunder att åstadkomma lönsamma, effektiva och uppmärksammade lösningar. Headlight har utsetts till superföretag vid fyra tillfällen av Veckans affärer för långvarigt lönsamt resultat och stabil tillväxt i verksamheten. Headlights grundare och tillika huvudägare har fortfarande aktiva nyckelroller i företaget.