Detaljhandel Teknik Finansiella tjänster Tillverkning Återförsäljare och distributörer Hälso- och sjukvård Kommersiella tjänster Offentlig sektor Lyko: 40% fler sidvisningar per session Filippa K: 5 månader från koncept till lansering Nobia: 30% ökad organisk trafik 1177.se: +10 webbar och 12 miljoner besökare i månaden Webinar för kunder Tips & tricks App Marketplace Sök Episerver-partner Användarguide Kontakta support Kundportal Commerce Cloud Content Cloud Intelligence Cloud Digital Experience Platform Web Content Recommendations Web Product Recommendations Customer Data Platform Cloud Services Headless Alla funktioner Tillverkning Återförsäljare och distributörer Detaljhandel Hälso- och sjukvård Kommersiella tjänster Teknik Offentlig sektor Event och webinar Kundcase Guider Artiklar Rapporter och undersökningar Innehållshantering E-handel Personalisering Inspirationsvideor - trender inom DX Säkerhet, integritet och regelefterlevnad Analytikerrapport: Forrester TEI Rapport: Trender inom onlineshopping 2020 Webinar: Skapa relevanta kundupplevelser med hjälp av AI Webinar: Spara tid med hjälp av molnet inom offentlig sektor Kurser och certifieringar Expertrådgivning Premiumsupport Partnernätverk Onboarding Supporttjänster Ditt Customer Success-team Hitta en Episerver-partner App Marketplace Produktdokumentation Utvecklarcommunity

Expert Services - Partner enablement

Vi har ett nära samarbete med våra partners för att säkerställa att de är väl rustade för att hjälpa våra gemensamma kunder att nå sina mål. Det gör vi genom att ge den tekniska vägledning och den plattformsexpertis som behövs för att säkerställa att våra partners lyckas.

Så stöttar vi våra partners

Vi erbjuder flera engagemangsmodeller för att matcha våra partners affärskrav och säkerställa att varje projekt blir framgångsrikt

Vårt Expert Services-team arbetar hår för att dina projekt ska bli framgångsrika

Det finns många delar i digitala projekt - vårt team ser till att alla dessa delar stämmer med målsättningar. 

Redo för DXP?

Vi granskar viktiga områden i din Episerver-lösning för att se till så att den kan skalas och använda Episerver-plattformens och DXP-tjänstens alla funktioner. 

Vår genomlysning säkerställer att din webbplats är redo för trafik, skalar efter behov och använder de bästa metoderna för att maximera din investering och slutanvändarnas upplevelse. 

Du får en bedömning med noteringar om nivåer och risker och föreslår ändringar för att se till att felande kod eller felaktiga funktioner håller standard.

Teknisk styrning

Episervers erbjuder möjligheten till teknisk styrning och stickprovskontroller under SLDC och ett prestandatest före slutanvändarnas acceptanstester. Granskningarna säkerställer att plattformen implementeras enligt lämpliga utvecklingsstandarder och att funktionaliteten kan möjliggöra rekommenderade systemkonfigurationer.

Rådgivning för personalisering

Vi genomför workshops med mål att maximera ditt teams effektivitet för att snabbare uppnå avkastning på er investering. 

Våra workshops hjälper till att påskynda den digitala resan genom att:

 • Genomföra en Agility Readiness Assessment som betygsätter din organisations nuvarande nivå och hur redo ni är att gå vidare till nästa. 
 • Skapa en detaljerad plan för att maximera investeringen i personalisering och förverkliga dina mål. 
 • Installation av regelbaserad personalisering som ditt företag kan hantera. Det hjälper dig att öka och maximera din digitala mognad och snabbare få en avkastning på din investering. 
Lösningsgranskning

Episervers lösningsgranskning är utformad för att optimera webbplatser för att få ut så mycket som möjligt av plattformen. Våra inspektioner belyser hur och var man kan utnyttja färdig funktionalitet, analysera underanvända funktioner, ytterligare förbättra anpassningar och förbättra den övergripande prestandan. 

Denna tjänst inkluderar även ett omfattande dokument som beskriver sajtbegränsningar, möjliga övriga hinder samt rekommendationer om hur man bäst hanterar: 

 • Prestandakontroll: En prestandakontroll fokuserar på att säkerställa att systemet uppfyller dina specificerade prestandakrav. 
 • Säkerhetsinspektion : Utformad för att noggrant säkerställa att rätt säkerhetsåtgärder har vidtagits för din applikation. 
 • Kodgranskning : En kodgranskning är ett viktigt steg i varje projekts livscykel. På Episerver har våra experter möjlighet att granska din webbplatskod och snabbt identifiera eventuella problem till följd av prestanda, API-användning, cache-tekniker, standarder och mycket mer. 
Projektledning och styrning

Dra nytta av vårt teams omfattande produktkunskap och beprövade projekterfarenhet och tredjenivåsupport för att hantera projekt från början till slut. Teamen leds genom SDLC av en projektledare och arkitekt från Episerver som fokuserar på planering, agilt projektgenomförande, kodning, bästa metoder och testning. 

Uppgraderingstjänster

Vi rekommenderar att alla kunder uppgraderar regelbundet. Då kan du vara säker på att du har tillgång till de senaste funktionerna och den säkraste och mest högpresterande versionen av Digital Experience Platform.

Expert Services har utvecklat en uppgraderingsaccelerator för att hjälpa till att uppgradera kunder på Ektron CMS, Episerver Content Cloud eller Episerver Commerce Cloud till den senaste versionen av plattformen. Detta inkluderar: 

 • Utvärderingsrapport för uppgradering – här noteras områden som kräver extra uppmärksamhet eller risk.
 • Tydliga projektplaner som visar vilka områden som kräver uppmärksamhet och säkerställer att milstolpar och leveranser är tydliga. 
 • Uppgraderad sajt och kod
 • Test- och UAT-planer skapas för att definiera vad, hur och vem som ska utföra testerna. 
 • QA-granskning av uppgraderad sajt.

Kom igång med Episerver

Oavsett om du har ett digitalt projekt på gång eller befinner dig i ett tidigt skede av efterforskningar vill vi gärna prata med dig!

Våra team har stor erfarenhet av projekt inom digital transformation och kan ge dig information om hur Episerver passar in i dina befintliga digitala plattformar, eller öppna upp för nya alternativ när du genomgår ett nytt projekt. 

Vi använder cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Läs mer i vår integritetspolicy.