GDPR

Eftersom vi arbetat länge med både starkt reglerade branscher och länder, har vi på Episerver alltid utvecklat vår programvara och våra tjänster med fokus på dataskydd och efterlevnad. Det innebär att vi befann oss på en väldigt gynnsam position när EU:s dataskyddsförordning GDPR trädde i kraft 2018. Och det innebär idag att när du som Episerver-kund använder våra produkter lättare kan följa kraven i GDPR.

Vilka är kraven i GDPR?

GDPR trädde i kraft den 25 maj 2018 och ersätter den tidigare dataskyddslagen. Det här var den största förändringen av dataskyddslagstiftningen på över 25 år. Lagen innebar nya krav på hur organisationer hanterar personuppgifter, både inom och utanför EU.

Idag kräver GDPR att företag som samlar in data om medborgare i EU-länder följer strikta regler när det gäller att skydda kunddata. GDPR definierar kraven och rättigheterna som beviljas EU:s medborgare i ett dokument som innehåller 99 artiklar. Företag som samlar in och lagrar kunddata från medborgare i EU måste följa kraven i GDPR, men vissa av artiklarna har större inverkan på ditt företag än andra.