Privacy statement

Integritetspolicyn i korthet

Episerver tar din integritet på allvar och är fast beslutet att skydda din rätt till integritet. Vi vill att du ska veta varför vi samlar in din personliga information, vad vi samlar in, hur vi använder den och hur länge vi sparar den. Vi vill också att du ska veta hur du kan komma åt, ändra, korrigera och i vissa fall radera din information.

Detta är en kortfattad sammanfattning av vår integritetspolicy. Rulla ned på sidan och läs hela integritetspolicyn.

Vilka vi är

När vi talar om Episerver menar vi företagsgruppen Episerver som för närvarande omfattar följande juridiska personer:

Episerver AB, Episerver Inc., Episerver GmbH, Episerver UK Ltd., Episerver Research and Development Company Limited, Episerver Denmark Aps, Episerver Benelux BV, Episerver Finland OY och BV Networks, tillsammans med deras dotterbolag och juridiska personer som hör samman med Episerver (”Episerver”).

Episerver har certifierats enligt ”Sköld för skydd av privatlivet” (Privacy Shield). Läs mer om programmet Läs mer på https://www.privacyshield.gov/.

Varför vi samlar in information

 • Vi samlar in personuppgifter när du beställer vårt marknadsföringsmaterial i syfte att tillhandahålla användbar information och följa upp dess effektivitet i marknadsföringssyfte.
 • Vi samlar in information när du kontaktar oss i syfte att kunna besvara din begäran, din fråga eller ditt problem och för att kunna följa upp att du hittar en lösning.
 • Våra annonseringspartners samlar in information om ditt beteende på våra webbplatser för att kunna leverera intressebaserad annonsering för vår räkning. Vi delar inte några personuppgifter med dessa partners.
 • Vi samlar in information när du köper och/eller använder vår programvara eller våra tjänster. Vi gör detta för att kunna leverera våra tjänster, för att skicka dig viktig driftsinformation, av avtalsmässiga skäl, för att bearbeta finansiella transaktioner, samt av juridiska och regulatoriska skäl.

Läs mer om varför vi samlar in information

Vad vi samlar in

 • Vi samlar in namn, e-post, telefonnummer, adress, befattning, företag och om du använder Episervers produkter eller tjänster och i så fall vilka.
 • Vi kan samla in andra uppgifter som du har tillhandahållit när du kontaktar oss, i synnerhet med hjälp av formulär för kontakt, nedladdning eller registrering på vår webbplats.
 • Vi samlar in data som du har skickat till oss via online-enkäter, ansökan om deltagande i evenemang, supportärenden eller jobbansökan.
 • Vi samlar in anonym information som skickas av din webbläsare när du besöker våra webbplatser, inklusive IP-adress, operativsystem och webbläsarversion. Om du identifierar dig genom att fylla i ett formulär, kommer vissa uppgifter (t.ex. vilka sidor du besökt på våra webbplatser) att kopplas till din personliga information.

Läs mer om informationen vi och våra partners samlar in när du besöker våra webbplatser

Läs mer om den information vi samlar in när du fyller i ett formulär på vår webbplats

Läs mer om den information vi samlar in om du deltar i ett evenemang eller kontakta oss på ett branschevenemang

Hur vi använder information

 • Vi säljer aldrig och hyr inte ut dina personuppgifter till tredje part. Om du har gett oss din uttryckliga tillåtelse, kan vi dela dina personuppgifter med utvalda partners som du bestämmer. (Utanför EU: Vi kan dela dina personuppgifter med utvalda partners. Vi klargör alltid när vi delar den informationen.)
 • Om du har begärt marknadsföringsmaterial eller har deltagit i ett marknadsföringsevenemang, använder vi dina personuppgifter för att följa upp effektiviteten av marknadsföringsaktiviteten.
 • Om du är en person som är bosatt inom EU och du har begärt att bli tillagd för något av våra nyhetsbrev, kan vi använda din adress för att skicka marknadskommunikation till dig. Om du är en person som inte är bosatt i EU och har registrerat dig för att få tillgång något av våra marknadsföringsmaterial eller en webbkonferens, kan vi använda din adress för att skicka dig marknadsföringskommunikation.
 • Om du vår kund eller partner kan vi använda dina kontaktuppgifter för att skicka produkt- eller tjänsteuppdateringar och information som är relevant för din användning av produkterna och tjänsterna.
 • Vi kan dela information med leverantörer som agerar för vår räkning, till exempel tjänster vi använder för att hålla våra kontaktuppgifter uppdaterade. Dessa leverantörer agerar enligt våra instruktioner och följer de principer som beskrivs i detta dokument.
 • Episerver har anställda och kontor över hela världen. Det innebär att vi kan överföra information globalt. Utanför EU har vi kontor i exempelvis USA, Vietnam, Norge, Australien och Sydafrika, men Episervers anställda eller de som bearbetar uppgifter på vårt uppdrag kan komma åt informationen från andra länder.

Läs mer om hur vi delar information med databehandlare och om leverantörer som agerar på vårt uppdrag

Hur länge vi sparar information

 • Vi behåller din information endast så länge det är motiverat från att uppfylla våra åtaganden gentemot dig, eller för att uppfylla juridiska och regulatoriska krav.
 • Om du är kund eller partner behåller vi informationen under den tid vår relation varar. Viss information kan dock sparas under längre tid, till exempel arkiveras kontrakt även när de slutat gälla.
 • Om du har begärt att få marknadskommunikation, kommer vi att behålla dina personuppgifter endast så länge du interagerar med oss.
 • I de flesta fall behåller vi din personliga information i högst 12 månader efter vår senaste kontakt eller när ditt avtal har löpt ut, med undantag för information som vi måste behålla av juridiska skäl, till exempel undertecknade avtal.

Läs mer om hur länge vi håller din information

Digital Experience Cloud och andra produkter och tjänster

 • Vi tillhandahåller programvara och tjänster till våra kunder. Denna programvara och dessa tjänster gör det möjligt för våra kunder att bygga webbplatser, e-handelsbutiker och hantera marknadsföringskampanjer, och kan användas för att samla in personuppgifter.
 • I dessa fall är det våra kunder som kontrollerar behandlingen av personuppgifter, och vi agerar för deras räkning som personuppgiftsbiträde.
 • Om undrar över hur din information behandlas, kontakta webbplatsens ägare eller avsändaren av kommunikationen.

Läs mer om Digital Experience Cloud och andra produkter och tjänster

Dina val och dina rättigheter

 • Du kan när som helst välja att tacka nej till marknadskommunikationen, oavsett om du är kund, partner eller varken det ena eller andra.
 • Du kan begära en kopia av dina personuppgifter och du kan uppdatera felaktig information. (Endast EU.)
 • Du kan begära att dina personuppgifter tas bort, eller i vissa fall begränsa i vilken omfattning vi behandlar personuppgifterna. Detta gäller inte när vi behöver spara din information av juridiska skäl. (Endast EU.)
 • Läs mer om dina val och dina rättigheter
 • Läs om hur du kan skicka in ett klagomål
 • Epost: compliance@episerver.com.
 • Om du är bosatt inom Europeiska unionen kan du skriva till:

Så här kontaktar du oss

Episerver AB
c/o Juridiska avdelningen
Box 7007
103 86 Stockholm
Sverige

Information till personer som inte är bosatta i EU

 • Generellt gäller samma villkor för dig som för personer som är bosatta inom Europeiska unionen.
 • Vissa bestämmelser om dina rättigheter att få åtkomst till, radera eller begränsa behandlingen av uppgifter kan vara annorlunda.
 • Om du laddar ned något av våra marknadsföringsmaterial genom att fylla i ett formulär på vår webbplats kan vi komma att skicka dig marknadskommunikation. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.
 • För boende i Kalifornien gäller särskilda integritetsrättigheter.

Läs mer om vad som gäller för dig som person, om du inte är bosatt i EU.

 

 

Fullständig integritetspolicy

Vilka vi är

När vi talar om Episerver menar vi företagsgruppen Episerver som för närvarande omfattar följande juridiska personer:

 • Episerver AB
 • Episerver Inc.
 • Episerver GmbH
 • Episerver UK Ltd.
 • Episerver Research and Development Company Limited
 • Episerver Denmark Aps
 • Episerver Benelux BV
 • Episerver Finland OY
 • Episerver Pty Ltd
 • BV Networks

Episerver har certifierats enligt ”Sköld för skydd av privatlivet” (Privacy Shield). Läs mer om programmet Läs mer på https://www.privacyshield.gov/.

Varför vi samlar in information

 • Vi samlar in personuppgifter när du beställer vårt marknadsföringsmaterial i syfte att tillhandahålla användbar information och följa upp dess effektivitet i marknadsföringssyfte.
 • Vi samlar in information när du kontaktar oss i syfte att kunna besvara din begäran, din fråga eller ditt problem och för att kunna följa upp att du hittar en lösning.
 • Våra annonseringspartners samlar in information om ditt beteende på våra webbplatser för att kunna leverera intressebaserad annonsering för vår räkning. Vi delar inte några personuppgifter med dessa partners, men du kan ha delat information med dem om du har registrerat dig för någon av deras tjänster (till exempel Facebook eller LinkedIn).
 • Vi samlar in information när du köper och/eller använder vår programvara eller våra tjänster. Vi gör detta för att kunna leverera våra tjänster, för att skicka dig viktig driftsinformation, av avtalsmässiga skäl, för att bearbeta finansiella transaktioner, samt av juridiska och regulatoriska skäl.
 • Om du är partner till Episerver samlar vi in information som gör det möjligt för dig att vidaresälja och tillhandahålla tjänster kring vår programvara och våra tjänster och för att uppfylla våra avtalsmässiga skyldigheter gentemot dig som partner.
 • Vi kan också samla in information för att förebygga och upptäcka brott, bedrägeri och korruption

Vad vi samlar in

 • För det mesta samlar vi in namn, e-post, telefonnummer, adress, befattning, företag.
 • Om du är kund till Episerver kan vi samla in vilka produkter och tjänster du använder.
 • Om du undertecknar ett avtal med Episerver kan vi samla in ytterligare uppgifter, såsom din namnteckning eller andra ID-handlingar, IP-adressen (om du signerar ett avtal digitalt).
 • Vi kan samla in andra uppgifter som du har tillhandahållit när du kontaktar oss, i synnerhet med hjälp av formulär för kontakt, nedladdning eller registrering på vår webbplats.
 • Vi samlar in data som du har skickat till oss via online-enkäter, ansökan om deltagande i evenemang, supportärenden eller jobbansökan.
 • Vi samlar in anonym information som skickas av din webbläsare när du besöker våra webbplatser, inklusive IP-adress, operativsystem och webbläsarversion. Om du identifierar dig genom att fylla i ett formulär, kommer vissa uppgifter (t.ex. vilka sidor du besökt på våra webbplatser) att kopplas till din personliga information.
 • Vi erbjuder publikt tillgängliga anslagstavlor, bloggar och community-forum. Kom ihåg att om du direkt avslöjar någon information via våra offentliga anslagstavlor, bloggar eller forum, kan denna information samlas in av andra.
 • Information vi och våra partners samlar in när du besöker våra webbplatser

  • På våra webbplatser inkluderar vi ett antal skript från tredjepartsleverantörer. Dessa skript kan samla in data för webbstatistik, de kan användas för intressebaserad annonsering på andra tjänster (till exempel Google, Facebook eller LinkedIn), och de kan erbjuda tilläggsfunktioner på våra webbplatser (till exempel chat).
  • Webbplatserna och skript från tredje part kan använda cookie-filer eller lokal lagring. Cookie-filer och lokal lagring kan användas för att identifiera en återkommande besökare. Cookie-filer och lokal lagring kan i sig inte identifiera dig som en individ – men om du till exempel använder Facebook, och därefter besöker våra webbplatser, kan Facebook få kännedom om ditt besök.
  • På våra webbplatser spårar vi data för analytiska ändamål i våra datalager och prognosmodeller som drivs av Episerver Advance och Episerver Insight.
  • Vi kan inte avgöra vem du är om du avsiktligen identifierar dig på våra webbplatser.
  • Om du någon gång har identifierat dig själv genom att fylla i ett formulär på våra webbplatser kan sidor som du besöker på våra webbplatser vara kopplade till dina personuppgifter. Vi gör detta för att undersöka hur effektiv vår webbplats är.
  • För vissa delar av våra webbplatser, till exempel sidor som kräver inloggning, krävs cookie-filer för att webbplatsen ska fungera korrekt. I övrigt krävs normalt inte cookie-filer för att webbplatsen ska fungera.
  • Vi sparar en cookie och använder lokal lagring i din webbläsare med information som vi använder för att känna igen dig när du återkommer för ett nytt besök. I synnerhet sätter vi en identifierare som identifierar dig för särskilda webbplatsfunktioner enligt nedanstående:
   • Marketo – se nedan
   • Drift – se nedan
   • Google Analytics – se nedan
   • Optimizely – se nedan
   • Taggning för lastfördelning – vi har flera webbservrar, och denna identifierare gör så att du betjänas av samma webbserver vid varje sidvisning. 

 

 • Nödvändiga webbplatsfunktioner – leverantörer som kan samla in personuppgifter för vår räkning:
  • Drift: Vi använder Drift för att tillhandahåll en chattbot på webbplatsen och låta dig boka ett möte med en säljare. Som en del av din konversation med chattbotten har du möjlighet att ange personuppgifter, såsom din e-postadress. Denna information lagras av Drift och överförs automatiskt till oss för att vi ska kunna boka ditt möte och för att meddela en försäljningsrepresentant. Om du har haft kontakt med oss tidigare kan viss information delas med Drift för att vi ska kunna visa dig relevanta alternativ i chatten och för att du snabbare ska kunna boka ett möte. Läs integritetspolicyn för Drift här.
  • Marketo: Vi låter Marketo hantera registreringar på våra webbplatser, för att samla in och lagra samtycke och för att skicka medgivandebaserad e-postkommunikation. Vi använder även Marketo för att spåra webbesök om du har registrerat dig på vår hemsida. Läs Marketos integritetspolicy här.
  • Qualaroo: Vi använder Qualaroo för att genomföra korta enkäter på vår webbplats. I de flesta fall är enkäterna helt anonyma, men vi kan ha undersökningar där du har möjlighet att ange information som kan identitet dig. Det är helt frivilligt att svara på enkäter. Läs Qualaroos integritetspolicy här.

 

 • Leverantörer av webbplatsfunktioner som kan samla in anonyma uppgifter för vår räkning:
  • Clearbit: Vi använder Clearbit för att hitta ett företagsnamn från din IP-adress när det är möjligt. Företagets namn och uppgifter kan sedan behandlas för analytiska ändamål samt för att mäta intresset för våra produkter och tjänster på företagsnivå. Clearbit sparar inga cookie-filer och identifierar inte dig som individ, och vi delar inte några data med Clearbit. Läs Clearbits integritetspolicy här.
  • Google Analytics: Vi använder Google Analytics för att analysera prestandan hos våra webbplatser och följa upp hur effektiv vår marknadsföring är. Google Analytics gör det möjligt för oss att analysera data i aggregerad form, vi samlar inte in eller lagrar några personuppgifter i Google Analytics. Läs Googles integritetspolicy här.
  • Hotjar: Vi använder Hotjar för att förbättra användarupplevelsen på våra webbplatser. Hotjar samlar in anonym användningsinformation från vår webbplats, inklusive vilka sidor du besöker. Hotjar samlar inte in några inskickade formulär inlagor eller några personuppgifter. Läs Hotjars integritetspolicy här.
  • Leadlander: Vi använder Leadlander för att ta reda på namnen på de företag som besöker våra webbplatser och vilka sidor besökare från dessa företag har öppnat. Leadlander samlar inte in några personuppgifter på våra webbplatser, men du kan ha gett dem information på andra webbplatser som också använder Leadlander, och den informationen kan sedan kopplas till ditt besök på våra webbplatser. Läs Leadlanders integritetspolicy här.
  • New Relic: We use New Relic to monitor the status of our website. New Relic sets an anonymous cookie to measure the time it takes to load a webpage. Read New Relic’s privacy policy here.
  • Optimizely: Vi använder Optimizely för att utföra A/B-tester på vår webbplats för att förbättra dess användbarhet och effektivitet. Optimizely använder cookie-filer för att anonymt identifiera besökare, för att ge dem möjlighet att visa dig samma variant vid återkommande besök, och för att samla in statistik och prestanda för varje variant. Läs integritetspolicyn för Optimizely här.
  • New Relic: Vi använder New Relic för att övervaka statusen för vår webbplats. New Relic sparar en anonym cookie-fil för att mäta hur lång tid det tar att ladda en webbsida. Läs mer om New Relics integritetspolicy här.
  • Wistia: Vi använder Wistia för att lagra videoklipp som vi visar på vår webbplats. Wistia använder en cookie-fil för att samla in anonym information om visningar som vi använder för att ta reda på hur videoklipp visas. Läs Wistias integritetspolicy här.
  • Demandbase: Demandbase is an Account Based Marketing vendor that specializes in advertising, site personalization and buying intent data. Demandbase automatically collects data through tracking pixels, web beacons and cookies. Demandbase collects IP address which map back to firmographic data such as company name and industry. Episerver uses this information to looks for buying intent and for recommending related content. Episerver will not sell or rent this information to any third parties. For information how to request your data or have it deleted refer to the Episerver privacy page. For more information about data usage and GDPR statements view the Episerver and Demandbase privacy pages. 
  • Optinmonster (Vendor anonymous data): Optinmonster is a conversion optimization tool that we use to create pop-ups to guide users through our website. It collects anonymised visitor behaviour information such as new and returning visitor data, number of pages visited during a session and how did the visitor interact with the Optinmonster popups. This data is stored in local cookies. For specific marketing campaigns the anonymous data is aggregated and used to evaluate the success of a campaign. The cookies are not used externally with third parties for any purpose. No personally identifiable information is stored but visitors can delete the cookies in their own browser to stop them being used. The cookies are:

   _omappvp: used for determining new vs. returning visitors
   _omappvs: used to determine when a new visitor becomes a returning visitor
   om-global-cookie / omGlobalSuccessCookie: used to prevent any future OptinMonster campaigns from showing on your site
   om-interaction-cookie / omGlobalInteractionCookie: used to determine if a visitor has interacted with any campaign on your site
   om-{id} / om-{campaignSlug}: ;used to determine if a visitor has interacted with a campaign ID of {id} / {campaignSlug} on your site
   omSeen-{campaignSlug}: used to determine if a visitor has been shown a campaign by the slug
   om-success-{id} / omSuccess-{campaignSlug}: used to determine if a visitor has successfully opted into a campaign with the ID of {id} / {campaignSlug} on your site
   om-success-cookie / omSuccessCookie: used to determine if a visitor has successfully opted into any campaign on your site
   om-{id}-closed / omSlideClosed-{campaignSlug}: used specifically with slide-in campaigns {id} / {campaignSlug} to determine if it has been closed or not by a visitor
   omCountdown-{campaignSlug}-{elementId}: used for countdown elements {elementId} in campaigns {campaignSlug} to determine when it should complete
   omSessionStart: used to determine the current session time of the visitor on your site
   omSessionPageviews: used to determine the number of pages seen by a visitor during their browsing session on your site.

   The Optinmonster privacy policy can be found here.

 

Se även avsnittet om att tacka nej till marknadsföring och webbspårning – inklusive en sida för att tacka nej till intressebaserad reklam i allmänhet.

 • Information vi samlar in när du fyller i ett formulär på våra webbplatser

  • När du skickar in ett formulär på våra webbplatser samlar vi in den information som anges i formuläret – vanligtvis ditt namn, e-postadress, företagsnamn, telefonnummer och några enkätfrågor om ditt företag. Om du är bosatt i ett land inom Europeiska Unionen får du också möjlighet att anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Om du är en person som inte är från EU får du vårt nyhetsbrev om du registrerar dig för något marknadsmaterial, en demo eller en webbkonferens.
  • Genom att skicka in ett formulär på våra webbplatser bekräftar du att du har läst och accepterat denna integritetspolicy och att du förstår att data kommer att samlas in och behandlas för de syften som beskrivs i denna policy.
  • If you have filled out a form on our websites, we may collect the URLs of any pages viewed or links clicked on our websites and connect them to your profile. This may include pages that you have visited prior to filling out a form on our website. We do this to better understand your needs.
  • Om du följer eller klickar på någon länk i ett e-postmeddelande som vi har skickat till dig som resultat av att du fyllt i ett formulär, inklusive nyhetsbrev, kommer denna information att kopplas till din profil. Vi kan göra detta för att antingen verifiera din e-postadress för att förhindra spam och missbruk, eller för att följa upp hur användbar vår e-postmarknadsföring är.
  • Om du använder något av våra diskussionsforum (t.ex. det på Episerver World) kommer informationen du matar in att lagras i syfte att publicera den på diskussionsforumet.
  • För att kunna motverka spam och inmatning av bedräglig data så använder vi reCAPTCHA-tjänsten från Google för att skydda våra formulär. Den här tjänsten samlar in data om besökaren för att kunna avgöra om det är en verklig person eller en automatiserad s.k. bot som fyller i ett formulär. Vi skickar inga personuppgifter till Google, men de kan se information som din webbläsare skickar, t.ex. vilken typ av dator eller mobil du använder, vilken webbläsare och plugins du använder, eller din IP-adress.
 • Information som vi samlar in när du deltar på ett Episerver-evenemang

  • När du registrerar dig för ett evenemang kan vi hänvisa dig till en webbplats hos vår leverantör av registreringsfunktioner för evenemang. I så fall kommer informationen som du matar in i formuläret att delas med oss för hantering och uppföljning av evenemanget.
  • Även om du registrerar dig på en extern webbplats (t.ex. hos en leverantör av evenemangsadministration, till exempel Eventbrite), kommer dina uppgifter att behandlas av oss för hantering av evenemanget och uppföljning av ditt deltagande. Du kan också ges möjlighet att tacka ja till vårt nyhetsbrev eller annan marknadskommunikation.
 • Information vi samlar in när du registrerar dig hos oss på en mässa eller ett branschevenemang

  • Om du träffar oss på en mässa eller ett branschevenemang, kan du ge oss dina kontaktuppgifter så att vi kan kontakta dig, för att delta i en tävling eller ett spel, eller för att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Vi kommer att samla in den information som finns tillgänglig på exempelvis ett visitkort eller i ett formulär som vi kan tillhandahålla dig.
  • Observera att när du registrerar dig för ett branschevenemang kan du ha samtyckt till att dela dina personuppgifter med oss när du registrerade dig för evenemanget.

Hur vi använder information

 • Vi säljer aldrig och hyr inte ut dina personuppgifter till tredje part. Om du är en person som är bosatt EU och har gett oss ditt uttryckliga tillstånd, kan vi dela dina personuppgifter med utvalda partners som enligt ditt beslut. Om du är en person som är bosatt utanför EU kan vi dela dina personuppgifter till utvalda partners som är tydligt angivna när du registrerar dig. Vi klargör alltid när vi delar denna information – som ett exempel när vi tillhandahåller ett evenemang eller ett marknadsmaterial i samarbete med någon av våra partners.
 • Om du har begärt marknadsföringsmaterial eller har deltagit i ett marknadsföringsevenemang, använder vi dina personuppgifter för att följa upp effektiviteten av marknadsföringsaktiviteten.
 • Om du är en person som är bosatt inom EU och du har begärt att bli tillagd för något av våra nyhetsbrev, kan vi använda din adress för att skicka marknadskommunikation till dig. Om du är en person som är bosatt utanför EU och har registrerat dig för att få tillgång något av våra marknadsföringsmaterial eller en webbkonferens, kan vi använda din adress för att skicka dig marknadsföringskommunikation.
 • Om du vår kund eller partner kan vi använda dina kontaktuppgifter för att skicka produkt- eller tjänsteuppdateringar och information som är relevant för din användning av produkterna och tjänsterna.
 • Din information kan behandlas av leverantörer som agerar för vår räkning, såsom tjänster vi använder för att hålla våra kontaktuppgifter uppdaterade, tillhandahålla tjänster för webbkonferenser eller tillhandahålla administrativa tjänster som t.ex. e-post. Dessa leverantörer lyder under ett databehandlingsavtal med oss, agerar enligt våra instruktioner och följer de principer som beskrivs i detta dokument.
 • Episerver har anställda och kontor över hela världen. Det innebär att vi kan överföra information globalt. Utanför EU har vi kontor i exempelvis USA, Vietnam, Norge, Australien och Sydafrika, men Episervers anställda eller de som bearbetar uppgifter på vårt uppdrag kan komma åt informationen från andra länder.

 

 • Skydd av din information
  • Vi är noga med att skydda dina personuppgifter mot missbruk eller förlust. Till exempel förvarar vi informationen säkert. Vi erbjuder även utbildning till våra anställda om bästa praxis för dataskydd och kräver att de skriver på ett sekretessavtal.
  • Men vi kan inte garantera absolut säkerhet. Om du vill veta mer om vad vi gör för att skydda dina uppgifter är du välkommen att kontakta oss på compliance@episerver.com.

 

 • Information som delas med leverantörer och tjänsteleverantörer
  • För att kunna leverera våra tjänster förlitar vi oss på ett antal olika leverantörer. Detta omfattar allt från programvaran vi använder på vår ekonomiavdelning till infrastrukturen vi använder för att köra Digital Experience Cloud och andra tjänster. Dessa leverantörer fungerar som personuppgiftsbiträden för vår räkning.
  • Vi ställer lika höga sekretesskrav på våra leverantörer och tjänsteleverantörer som vi ställer på oss själva. I samtliga fall där vi delar din information med någon utanför Episerver-koncernen, kräver vi uttryckligen att de genom ett databehandlingsavtal bekräftar och följer våra policyer för integritet och hantering av kunddata.
  • Vissa leverantörer och tjänsteleverantörer är baserade utanför Europeiska unionen, inklusive USA.

Hur länge vi sparar information

 • Vi behåller din information endast så länge det är motiverat från att uppfylla våra åtaganden gentemot dig, eller för att uppfylla juridiska och regulatoriska krav.
 • Om du är kund eller partner behåller vi informationen under den tid vår relation varar. Viss information kan dock sparas under längre tid, till exempel arkiveras kontrakt även när de slutat gälla.
 • Om du har begärt att få marknadskommunikation, kommer vi att behålla dina personuppgifter endast så länge du interagerar med oss.
 • I de flesta fall behåller vi din personliga information i högst 12 månader efter vår senaste kontakt eller när ditt avtal har löpt ut, med undantag för information som vi måste behålla av juridiska skäl, till exempel undertecknade avtal.
 • Om du är kund eller partner till Episerver
  • Om du är kund eller partner till Episerver kan vi behålla dina personuppgifter under hela avtalstiden mellan din organisation och oss. Om det inte krävs enligt lag eller förordning att vi behåller din information längre kommer vi att ta bort den inom 12 månader efter avtalets utgång.
  • Om du har undertecknat eller ingått ett avtal med oss, arkivera och lagrar vi vanligtvis detta avtal för en längre tid, typiskt sju år eller längre, beroende på jurisdiktion. Andra poster, såsom fakturor, kan också bevaras längre än 12 månader.
  • Om du har begärt att få något av våra nyhetsbrev eller annan marknadsföringsinformation från oss, kommer vi att behålla dina personuppgifter för att betjäna din prenumeration, även om du inte längre skulle vara en kund eller partner till oss.
  • Om du har registrerat dig för att delta i vår gemenskap för utvecklare eller våra diskussionsforum, kommer dina personuppgifter att finnas kvar om du inte uttryckligen säger åt oss att ta bort den.
 • Om du inte är kund eller partner till Episerver
  • Om du har tackat ja till något av våra initiativ för innehållsmarknadsföring eller har anmält dig till vårt nyhetsbrev kommer dina personuppgifter att sparas för vår räkning så länge som du fortsätter att vara en aktiv prenumerant.
  • Om vi inte har sett någon aktivitet från dig under 12 månader kommer vi att ta bort dina personuppgifter eller anonymiserade dem.
  • Om du har kontaktat oss med en fråga, bett om en demonstration, bett om en offert eller har varit i kontakt med en säljare kommer dina uppgifter att lagras i upp till 12 månader efter den senaste registrerade aktiviteten och kommer därefter att tas bort eller anonymiseras.
  • Om du har registrerat dig för att delta i vår gemenskap för utvecklare eller våra diskussionsforum, kommer dina personuppgifter att finnas kvar om du inte uttryckligen säger åt oss att ta bort den.
  • Om du har lämnat in en giltig åtkomstbegäran enligt GDPR där du utnyttjar din rätt att bli glömd kommer vi att radera dina uppgifter inom 30 dagar efter begäran.

Digital Experience Cloud och andra produkter och tjänster

 • Vi tillhandahåller programvara och tjänster till våra kunder. Denna programvara och dessa tjänster gör det möjligt för våra kunder att bygga webbplatser, e-handelsbutiker och hantera marknadsföringskampanjer, och kan användas för att samla in personuppgifter.
 • I dessa fall är det våra kunder som kontrollerar behandlingen av personuppgifter, och vi agerar för deras räkning som personuppgiftsbiträde.
 • Om undrar över hur din information behandlas eller har några andra förfrågningar gällande dina uppgifter kan du kontakta webbplatsens ägare eller avsändaren av kommunikationen.
 • Information som bearbetas i Digital Experience Cloud och andra produkter och tjänster
  • Våra kunder använder Digital Experience Cloud och andra produkter och tjänster från Episerver för att bygga webbsidor och e-handelswebbplatser som andra kan besöka för att få veta mer om deras verksamhet och/eller genomföra transaktioner över nätet, och kampanj hanteringstjänster för att hjälpa dem skapa marknadsföringskampanjer online.
  • Vi kontrollerar inte innehållet på dessa webbsidor, i dessa e-postmeddelanden, andra meddelanden eller vilken typ av information våra kunder kan välja att samla in eller hantera med hjälp av våra tjänster.
  • Information som samlas in med hjälp av våra tjänster för våra kunders räkning tillhör dem och används, delges och skyddas av dem i enlighet med deras integritetspolicyer och lyder inte under denna integritetspolicy.

När det gäller Digital Experience Cloud och våra andra produkter och tjänster, samlar vi in information enligt anvisningar från våra kunder och har ingen direkt relation med de personer vars personuppgifter vi behandlar.

 • Hur kan man tacka nej till marknadskommunikation dem som är kunder till Digital Experience Cloud
  • Våra kunder är ensamt ansvariga för sin egen marknadsföring via e-post och annan kommunikation och vi kan inte avbeställa dig från deras kommunikation.
  • Du kan avregistrera dig från våra kunders marknadskommunikation genom att klicka på länken ”Avbryt prenumeration” längst ned i e-postmeddelandet, eller genom att kontakta dem direkt.
  • Om du tror att någon av våra kunder har ägnat sig åt att sända obeställda massutskick (eller spam) och att de använder Episervers produkter eller tjänster ber vi dig kontakta oss via abuse@episerver.com.

Dina val och dina rättigheter

 • Du kan när som helst välja att tacka nej till marknadskommunikationen, oavsett om du är kund, partner eller varken det ena eller andra.
 • Om du är en person som är bosatt i EU kan du begära en kopia av dina personuppgifter och du kan uppdatera felaktig information.
 • Om du är en person som är bosatt i EU kan du begära att dina personuppgifter tas bort, eller i vissa fall begränsa i vilken omfattning vi behandlar personuppgifterna. Detta gäller inte när vi behöver spara din information av juridiska skäl.
 • Hur du kan tacka nej till marknadsföring
  • Om du inte vill ta emot marknadsföringsmeddelanden från oss kan du när som helst använda länken ”Avbryt prenumeration” som finns i alla marknadsföringsmeddelanden från oss, eller gå till vår speciella sida för uppsägning av prenumeration.
  • Observera att även om du tackar nej till e-postmarknadsföring betyder de normalt inte att du inte kommer att se annonser från oss – se sektionen nedan om hur du kan tacka nej till webbspårning, även om detta inte innebär att du helt kan avstå alla annonser.
 • Hur du kan välja bort webbspårning
  • Det finns flera sätt att välja bort webbspårning:
   • I de flesta webbläsare kan du blockera cookie-filer från tredje part eller förhindra spårning mellan olika domäner. Detta kommer att begränsa vilka cookie-filer som kan sparas av skript från tredje part. Detta kommer dock inte helt att eliminera spårning via vissa tredjepartstjänster eftersom de kan använda cookie-filer från första part.
   • I de flesta webbläsare kan du också be om att inte spåras (de skickar parametern ”spåra inte”/Do Not Track i webbförfrågans header). Om du har denna funktion aktiverad kommer vi inte att spåra de sidor du besöker på ett sätt som skulle göra det möjligt för oss att koppla samman ditt besök på webbplatsen med dina personuppgifter. Dock kommer dina sidvisningar fortfarande att samlas in anonymt. Många av de tredjepartstjänster vi använder för att samla in anonyma data respekterar också inställningen Do Not Track.
   • Du kan tacka nej till intressebaserad annonsering på dessa två sidor: NAI nej tack-sida för konsumenter och DAA nej tack-sida. Detta kommer inte att ta bort annonser, men innebär till exempel att vi inte kan visa annonser för personer som tidigare besökt vår webbplats. Observera att dessa tjänster i sig kräver att cookies fungerar.
   • Du kan också tacka nej till de enskilda tjänster vi använder:
   • AdRoll: Du kan inaktivera intressebaserade annonser på nej tack-sidan för AdRoll.
   • Facebook: Du kan stänga av intressebaserade annonser i dina Facebook-inställningar – se denna sida: https://www.Facebook.com/help/568137493302217
   • Google-annonser, inklusive Google AdWords och DoubleClick: Du kan stänga av individuell anpassning av Googles visningsannonser och sökannonser – se denna sida: Här kan du redigera dina inställningar för annonsanpassning här. Det finns mer information om annonsanpassning på Google och via deras annonsnätverk här.
   • Google Analytics: Du kan använda Googles webbläsartillägg ”opt-out” för att förhindra spårning via Google Analytics, se https://tools.Google.com/dlpage/gaoptout.
   • Hotjar: Du kan stänga av inspelning i Hotjar genom att följa stegen på denna sida: https://www.Hotjar.com/opt-out
   • Microsoft (inklusive Bing): Du kan stänga av intressebaserade annonser här: https://choice.Microsoft.com/
   • Optimizely: För att välja bort Optimizely-experiment (som A/B-testning) behöver du följa instruktionerna på denna sida.
 • Dina rättigheter som person, bosatt i EU
  • Tillgång till din information: Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter vi har om dig.
  • Att korrigera dina uppgifter: Vi vill ha korrekta uppgifter. Vänligen kontakta oss om du tror att de uppgifter vi har är inte uppdaterade eller inte stämmer.
  • Borttagning av din information: Du har rätt att be oss radera personuppgifter om dig om de inte längre krävs för det ändamål, för vilket de samlades in, du har dragit tillbaka ditt medgivande, du har en giltig invändning mot att vi använder dina personuppgifter, eller vår användning av dina personuppgifter strider mot lagen eller våra andra skyldigheter enligt lag.
  • Invändning mot hur vi kan använda dina uppgifter: Du har rätt att när som helst begära att vi slutar använda dina personuppgifter för direkt marknadsföring.  Dessutom, där vi använder dina personuppgifter för att utföra uppgifter som utförs i det allmännas intresse, kommer vi, om du frågar oss, att sluta använda dessa personuppgifter om det inte finns tvingande legitima skäl att fortsätta.
  • Begränsning av hur vi kan använda dina uppgifter: I vissa fall kan du be oss att begränsa hur vi använder dina personuppgifter.  Denna rättighet kan till exempel gälla när vi kontrollerar riktigheten av de personuppgifter vi har om dig eller bedömer giltigheten av någon invändning du har gjort avseende vår användning av din information.  Rättigheten kan också gälla om dina personuppgifter inte längre behövs, men du inte vill att vi ska radera uppgifterna.  När denna rätt är giltigt utövad, kan vi endast använda relevanta personuppgifter med ditt samtycke, för anspråk med stöd i lag eller om det finns andra skäl av allmänintresse att göra så.
  • Automatiserad behandling: Om vi använder dina personuppgifter på ett automatiserat sätt för att fatta beslut som väsentligt påverkar dig, har du rätt att begära att beslutet granskas av en person, till vilken du kan göra en framställan och bestrida beslutet.  Denna rättighet gäller endast när vi använder din information med ditt samtycke eller som en del av ett avtalsförhållande med dig
  • Återkallande av samtycke att använda din information: I de fall vi använder dina personuppgifter med ditt samtycke kan du återkalla detta samtycke när som helst, så slutar vi använda dina personuppgifter för det/de ändamål för vilket samtycke gavs.
  • Kontakta oss om du vill utöva någon av dessa rättigheter. Kontaktuppgifterna finns nedan.
 • Om du vill lämna in ett klagomål
  • Vi har utsett ett personuppgiftsombud. Om du bor i EU och behöver hjälp att utöva din rätt till integritet ber vi dig skriva till vårt personuppgiftsombud på DPO@episerver.com.
  • Vi vill alltid omedelbart lösa alla klagomål kring hur vi hanterar personuppgifter. Om du är bosatt i EU har du också rätt att skicka ett klagomål till Datainspektionen.
  • Du kan kontakta Datainspektion på något av följande sätt:

Datainspektionen
Box 8114
SE-104 20 Stockholm

Kontorsadress:
Drottninggatan 29, 5 våningen
Stockholm

E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Telefon: +46- (0)8 657 61 00

Så här kontaktar du oss

Episerver AB
c/o Juridiska avdelningen
Box 7007
103 86 Stockholm
Sverige

 • Om du är bosatt utanför Europeiska unionen kan du skriva till:

Episerver Inc.
c/o Legal Department
542 Amherst Street
Nashua, NH 03063
USA

Personer bosatta utanför EU

Utöver den integritetspolicy som beskrivs ovan gäller följande villkor:

 • TVINGAT RÖJANDE: Episerver kan tvingas att lämna ut personuppgifter på begäran med lagligt stöd från offentliga myndigheter, däribland för att följa nationella krav kring säkerhet eller brottsbekämpning.
 • TVISTLÖSNING: Eventuella frågor eller funderingar kring användning eller röjande av personuppgifter bör ställas till den notifieringsadress som anges i nedanstående kontaktinformation. Episerver kommer att undersöka och försöka lösa klagomål och tvister om användning och röjande av personuppgifter i enlighet med principerna i denna policy. För klagomål som inte kan lösas mellan Episerver och den klagande har Episerver samtyckt till att delta i tvistlösningsförfarandena i den panel som inrättats av de europeiska dataskyddsmyndigheterna för att lösa tvister enligt principerna i Sköld för skydd av privatlivet (Privacy Shield). Under vissa villkor som beskrivs mer utförligt på webbplatsen för Sköld för skydd av privatlivet https://www.privacyshield.gov/article?id=How‐to‐Submit‐a‐Complaint kan personer ha möjlighet att inleda ett bindande skiljedomsförfarande inför panelen i Sköld för skydd av privatlivet som inrättats i samarbete mellan USA:s Näringsdepartement och Europeiska kommissionen. 
 • DINA INTEGRITETSSRÄTTIGHETER I KALIFORNIEN: Kaliforniens lag ”Shine the Light” tillåter kunder i Kalifornien att begära vissa uppgifter om hur vissa typer av deras information delas med tredje part och, i vissa fall, dotterbolag för dessa tredje parter och deras dotterbolag. Enligt lagen ska ett företag antingen ge kunder i Kalifornien viss information på begäran eller tillåta kunder i Kalifornien att godkänna eller tacka nej till denna typ av delning.
 • Episerver kan dela med sig av personuppgifter i enlighet med Kaliforniens lag ”Shine the Light” med tredje part och/eller dotterbolag till sådan tredje part. Om du är bosatt i Kalifornien och vill få information om hur vi följer denna lag ber vi dig e-posta oss eller skriva till oss till adresserna i ”kontaktinformationen” nedan. Sådan begäran måste innehålla orden ”California Privacy Rights Request” på första raden i beskrivningen och innehålla ditt namn, gatuadress, stad, delstat och postnummer. Observera att Episerver inte måste besvara förfrågningar som görs på annat sätt än via den uppgivna e-postadressen eller postadressen.
 • VERKSTÄLLIGHET OCH EFTERLEVNAD: Episerver kommer att genomföra granskningar av sina relevanta sekretessrutiner för att kontrollera att denna policy efterlevs. Varje anställd som Episerver finner bryta mot denna policy kommer att bli föremål för disciplinära åtgärder, vilket kan inkludera avsked från anställningen. Episerver besvarar omedelbart förfrågningar och framställningar från Näringsdepartementet om information avseende Skölden för skydd av privatlivet och/eller klagomål angående iakttagandet av principerna från EU:s medlemsstaters myndigheter genom departementet. Episerver underkastas undersöknings-och verkställighetsbefogenheter hos Federal Trade Commission avseende dess efterlevnad av EU och USA:s Sköld för skydd av privatlivet Om Episerver blir föremål för ett beslut av FTC eller behörig domstol som bygger på bristande efterlevnad kommer Episerver att offentliggöra alla delar med relevans för Skölden för skydd av privatlivet i alla efterlevnads- eller bedömningsrapporter som lämnats in till FTC, i den utsträckning det är förenligt med sekretesskraven. Episerver kan tvingas att lämna ut personuppgifter på begäran med lagligt stöd från offentliga myndigheter, däribland för att besvara förfrågningar från nationell säkerhets- eller brottsbekämpningsmyndigheter.
 • VIDARE ÖVERFÖRING: Om en tredje part behandlar personuppgifter på uppdrag av Episerver på ett sätt som strider mot den Allmänna Dataskyddsförordningen och tillämplig lag, kan Episerver hållas ansvarigt om inte Episerver kan bevisa att det inte är ansvarigt för den händelse som ger upphov till skadan.  Om Episerver överför data till en tredjepartsagent, kommer Episerver att: (i) överföra sådana data endast för begränsade och specificerade ändamål, (ii) förvissa sig om att agenten är skyldig att tillhandahålla minst samma skyddsnivå för privatlivet som krävs enligt principerna, (iii) vidta rimliga och lämpliga åtgärder för att säkerställa att agenten effektivt bearbetar de överförda personuppgifterna på ett sätt som överensstämmer med Episervers skyldigheter enligt principerna, (iv) kräva att agenten meddelar Episerver om den kommer fram till att den inte längre kan uppfylla sin skyldighet att tillhandahålla samma skyddsnivå som krävs enligt principerna, (v) efter notifiering, inklusive enligt punkt (iv), vidta rimliga och lämpliga åtgärder för att stoppa och åtgärda otillåten behandling, och (vi) på begäran lämna en sammanfattning eller en representativ kopia av de relevanta sekretessbestämmelserna i sitt avtal med agenten till Näringsdepartementet.

Ändringar i denna integritetspolicy

 • Vi granskar denna integritetspolicy regelbunden och kommer att publicera alla uppdateringar på denna webbplats.
 • Denna integritetspolicy uppdaterades senast den 7 november 2018.

Versionshistorik för denna integritetspolicy:

Version

Datum

Sammanfattning av ändringar

1.0

17 januari 2017

Ikraftträdandedatum för notifieringen

1.1

15 juni 2017

Modifierade/tillagda regler för registrering i ”Sköld för skydd av privatlivet” (Privacy Shield)

1.2

30 juni 2017

Ändrat giltighetsdatum till inlämningsdatum

1.3

27 mars 2018

Modifierade och nya regler i syfte att uppfylla GDPR

1.4

11 juli 2018

Uppdaterad lista med Episerver-företag, tydliggjord beskrivning av chattboten, tillägg av ett stycke om åtgärder mot missbruk och spam

1.5

7 november 2018

Tillägg om data som används av Episerver Insight och Episerver Advance 

On this page