Mångfald, rättvisa och inkludering

Mångfald handlar om att förstå, acceptera och se värdet i skillnader mellan människor: olika etnicitet, kön, ålder, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning, utbildning, personlighet, förmågor, erfarenheter och socioekonomisk bakgrund.

Vår kärna

Vår inkluderande arbetskultur betyder att våra medarbetares unika sidor är väldigt värdefulla för oss. Vi vill fortsätta att anställa och utveckla olika talanger, satsa på inkluderande ledarskap och behålla människor med olika bakgrund och profil.

Vad det innebär för Episerver