Pressmeddelanden

50 % av mobilsurfarna lämnar svåranvända sajter för gott

Omkring nio av tio användare med smart mobil uppger att de har haft problem med att surfa på mobilsajter. Även om situationen blivit bättre på två år uppger fortfarande många detta som skäl till att de lämnar mobilsajter – och inte återkommer. Det visar den undersökning som det svenska programvaruföretaget Episerver nyligen lät göra bland tusen svenskar om deras mobilvanor.

År 2015 upplever fler än nio av tio användare med smart mobil (92 %) att de har upplevt problem med att surfa på mobilsajter. Hälften av användarna lämnar idag en mobilsajt om det är svårt att använda den. Nästan lika många (46 %) väntar tills de kan komma åt sajten från en dator istället. Bara var tionde fortsätter att använda mobilsajten från sin smartphone, trots svårigheter.

Men någon återkoppling lär företagen inte få, endast drygt 3 % uppger att de kontaktar företagets kundtjänst. Samtidigt är risken minimal för dåligt rykte. Bara var hundrade svarar att de skulle prata negativt på sociala medier om ett varumärke med dålig mobilsajt.

Män är betydligt mer benägna än kvinnor att gå till en konkurrent om de upplever svårig-heter med att använda en mobilsajt. Det är även vanligare bland de yngre att gå till en konkurrent om de upplever svårigheter att surfa på en mobilsajt. De yngre har samtidigt större tålamod med dåliga sajter och fortsätter i större utsträckning på sin smarta mobil. De äldre användarna lämnar oftare en dålig sajt, för att sedan inte försöka någon annanstans med mobilen.

Lite statistik:

  • Bara var tredje (32 %) tycker att mobilsajter är lätta att använda
  • Drygt nio av tio (92 %) har upplevt problem med att surfa på mobiljsajter
  • Var tredje (33 %) uppger att det är svårt att klicka på länkar, då de är för små på skärmen
  • Nästan var tredje (30 %) irriterar sig på att behöva skrolla i sid- och höjdled
  • Om en mobilsajt är svår att använda lämnar hälften (50 %) sajten
  • Bara drygt var tionde (11 %), fortsätter använda en svåranvänd mobiljsajt

Undersökningen genomfördes som en webbenkät i vecka 22 2015 av konsumentunder¬söknings¬företaget Cints tjänst snabbasvar.se. Enkäten besvarades av 1 038 personer – jämnt fördelade både geografiskt, över kön och åldersgrupper. Ladda ner undersökningen här.

Om Episerver (Optimizely)

Episervers vision är att hjälpa våra kunder maximera sin digitala potential. Med vår ledande plattform för digitala upplevelser (DXP), skapar vi rätt förutsättningar för en optimerad kundresa över flera kanaler. Med moderna verktyg för innehållshantering, e-handel, personalisering och experimentering hjälper vi över 9000 varumärken som Electrolux, Toyota, 1177 Vårdguiden, LYKO, KLM och Santander skapa individuellt kundanpassade upplevelser som leder till ökade intäkter och minskade operationella kostnader. Läs mer på www.episerver.se.

För ytterligare information

Mårten Bokedal,
Senior Manager Marketing,
070 410 69 09,
marten.bokedal@episerver.com