Pressmeddelanden

E-handel mellan företag skapar tillväxt och ökad lönsamhet

E-handel är inte längre ett tillväxtfenomen bara på konsumentmarknader. Även inom B2B sektorn finns stor potential att utnyttja nätet för att öka försäljning och lönsamhet. Det visar en studie från Forrester Consulting som gjorts på uppdrag av Episerver.

Jan-Olof Jakobsson, Försäljningschef Sverige på EpiserverStudien visar att B2B-företagens e-handelslösningar bidrar både till ökad försäljning och ökad lönsamhet per order. En majoritet av bolagen i undersökningen anser att de främsta målen med e-handel är att öka intäkterna (79%) och att attrahera nya kunder (70%). Och företagen är nöjda med sina satsningar. Nära nio av tio (89%) uppger att implementeringen av en e-handelslösning har resulterat i ökad försäljning.

Utöver konkreta resultat i form av siffror har studien också syftat till att fånga upp kunskaper och erfarenheter från de deltagande B2B-företagen.

– Vi kan se att en av de viktigaste faktorerna för att göra ett lyckat införande av e-handel är att noggrant definiera satsningens mål och syfte, samt att följa upp dessa under projektets gång. B2B-företag gör också klokt i att engagera användarna genom hela projektet och att ta del av råd från experter, både internt och externt, säger Jan-Olof Jakobsson, försäljningschef Sverige på Episerver.

Det har länge funnits starka argument mot att B2B-företag ska satsa på e-handel. Tidigare var tekniken oftast utvecklad internt och dåligt anpassad till utmaningarna med att sälja på nätet. Men i dag finns det e-handelslösningar för B2B som erbjuder samma slags kundupplevelse som vi idag förväntar oss när vi handlar på nätet som konsumenter.

– Studien visar att e-handel mellan företag har utvecklats och mognat. I dag finns kommersiellt tillgängliga tekniska lösningar som hjälper företag att möta utmaningarna med att locka och behålla kunder, driva försäljning och sänka kostnader, säger Jan-Olof Jakobsson.

Om studien

Studien om e-handel genomfördes i april 2014 på uppdrag av Episerver av Forrester Consulting. Resultatet bygger på webbenkäter med 100 B2B-företag och intervjuer med utvalda bolag i USA. En utförlig rapport med undersökningens resultat finns på: http://www.Episerver.com/Forrester-B2B-eCommerce

För ytterligare information, kontakta:
Jenny Westerberg, marknadschef Sverige, 070-140 71 40, jenny.westerberg@Episerver.com

Om Episerver (Optimizely)

Episervers vision är att hjälpa våra kunder maximera sin digitala potential. Med vår ledande plattform för digitala upplevelser (DXP), skapar vi rätt förutsättningar för en optimerad kundresa över flera kanaler. Med moderna verktyg för innehållshantering, e-handel, personalisering och experimentering hjälper vi över 9000 varumärken som Electrolux, Toyota, 1177 Vårdguiden, LYKO, KLM och Santander skapa individuellt kundanpassade upplevelser som leder till ökade intäkter och minskade operationella kostnader. Läs mer på www.episerver.se.

För ytterligare information

Mårten Bokedal,
Senior Manager Marketing,
070 410 69 09,
marten.bokedal@episerver.com