Pressmeddelanden

Enkel integration mellan Episerver CMS och SharePoint

Episerver lanserar tilläggsmodulen Episerver Connect for SharePoint. Den integrerar SharePoint 2013, 2010 och/eller 2007 med företagets plattform Episerver 7 CMS och möjliggör att på ett enkelt sätt få ut SharePoint-innehåll online.

Episerver Connect for SharePoint innebär att informationshanteringen inom och från ett företag eller organisation kan effektiviseras radikalt. Lösningen bygger på ett standardgräns­snitt som låter användarna redigera SharePoint-inne­håll i antingen Episerver 7 CMS eller SharePoint i realtid. Därmed möjliggörs ett effek­tivt utnyttjande av den information som redan finns i SharePoint, samtidigt som användar­upplevelsen optimeras.

Med Episerver 7 CMS går det att få maximal effekt av sin när­varo på nätet genom att innehållet automatiskt presenteras på rätt sätt, oavsett om webb­platsbesökaren använder en dator, en mobil eller en surfplatta. Genom att utnyttja Episerver Connect for SharePoint, kan man automatiskt publicera även innehåll från SharePoint och dela det via t ex sociala kanaler.

För företag innebär det en betydligt enklare informationshantering, ökade möjligheter till samverkan och därmed bättre resultat.

Förutom att publicera SharePoint-innehåll ger Episerver Connect for SharePoint värdefull insikt hur innehållet fungerar. Genom A/B testning och multivariat testning kan resultatet hela tiden förbättras och därigenom öka både trafiken och konverteringsgraden. Även personalisering av innehållet och möjligheten till social spridning ökar.

Episerver Connect for SharePoint är tillgänglig för omedelbar leverans.
Mer information finns på www.Episerver.se/sharepoint

För ytterligare information, kontakta:

Jenny Westerberg, marknadschef Sverige, 070-140 71 40

{PagePropertyPlugin}

Om Episerver (Optimizely)

Episervers vision är att hjälpa våra kunder maximera sin digitala potential. Med vår ledande plattform för digitala upplevelser (DXP), skapar vi rätt förutsättningar för en optimerad kundresa över flera kanaler. Med moderna verktyg för innehållshantering, e-handel, personalisering och experimentering hjälper vi över 9000 varumärken som Electrolux, Toyota, 1177 Vårdguiden, LYKO, KLM och Santander skapa individuellt kundanpassade upplevelser som leder till ökade intäkter och minskade operationella kostnader. Läs mer på www.episerver.se.

För ytterligare information

Mårten Bokedal,
Senior Manager Marketing,
070 410 69 09,
marten.bokedal@episerver.com