Pressmeddelanden

Episerver går i täten för GDPR-anpassning och trygg hantering av personuppgifter

Episerver har investerat i nya rutiner och förstärkt sina produkter med ytterligare funktioner för att möta dataskyddslagstiftningen GDPR – åtgärder som underlättar både företagets egen och kundernas anpassning till det nya regelverket. Bland Episervers kunder finns redan exempel på hur GDPR-anpassning kan ge förbättringar i form av bättre datakvalitet som i sin tur skapar mer effektiv digital marknadsföring.

Episerver går nu in i slutfasen av förberedelserna inför EU:s dataskyddsdirektiv GDPR som träder i kraft genom ny lagstiftning den 25 maj. Episerver slår vakt om transparens för data som samlas in genom företagets lösningar och har vidtagit en rad åtgärder för att stärka skyddet av personuppgifter. För att möta de aktuella regelverken för dataskydd följer Episerver sedan tidigare ISO 27001-standarden för informationssäkerhet och har anslutit sig till Privacy Shield-avtalet om datautbyte mellan USA och EU.

Kunder som väljer Episervers molntjänst får nu stöd med sin anpassning till GDPR så att de snabbare kan uppfylla de nya reglerna. Konsekvenserna av att bryta mot den nya lagen för hantering av personuppgifter (GDPR ersätter den tidigare Personuppgiftslagen, PUL) kan bli betydande. Företag riskerar böter på 20 miljoner euro eller 4 procent av årsomsättningen, men också att förlora kunder som förväntar sig öppenhet kring hur deras personuppgifter samlas in, hur de utnyttjas och av vem.

James Norwood, EVP Global Strategy and CMO– Episerver har allt sedan starten arbetat för att leva upp till de högsta kraven på datasäkerhet och vi står fast vid denna grundinställning. Vi menar att GDPR är en möjlighet för förbättring, där marknadsförare får tillgång data till med högre kvalitet, samtidigt som kunderna kan lita på att deras personuppgifter hanteras ansvarsfullt och enligt deras medgivande, säger James Norwood, EVP Strategy och CMO på Episerver.

Flera av Episervers kunder har förekommit den nya lagstiftningen och ser det som en fördel att be kunderna om medgivande för riktad marknadskommunikation. En av dessa är Fristads Kansas Group, Europas största leverantör av yrkes- och profilkläder. Fristads har redan infört dubbel opt-in för epostmarknadsföring, vilket innebär att kunderna blir tillfrågade en andra gång om de vill ta emot epost-utskick. När GDPR träder i kraft förväntas dubbel opt-in bli en rutinmässig åtgärd.

Enligt intern statistik som samlats in under 2017 från 14 miljarder e-postmeddelanden som skickats via Episerver Campaign gav dubbel opt-in en mer än tredubblad öppningsfrekvens (153 procent) jämfört med de som skickades baserat på traditionella kundregister. Efter införandet av dubbel opt-in nådde Fristads en öppningsfrekvens på 68 procent, vilket tyder på en starkt förbättrad datakvalitet i sändlistan.

– För Episerver har GDPR-anpassning blivit en prioriterad uppgift i vårt dagliga arbete, både inom produktutvecklingen och våra molntjänster. Episerver har en stark tradition av att gå i täten inom hårt reglerade branscher och i länder med strikt lagstiftning för dataskydd och integritet. Det har resulterat i lösningar som byggts från grunden för att tillgodose dessa krav, säger Peter Yeung, chefsjurist och Data Protection Officer på Episerver.

Allt fler företagskunder ser Episerver Digital Experience Cloud som en trygg lösning för GDPR-anpassning, en tjänst som uppfyller högt ställda krav på säkerhet, dataskydd och integritet. Episerver följer noga utvecklingen inom lagstiftning och regelverk för dataskydd och informationssäkerhet och förstärker sin plattform och grundläggande teknik med de skyddsmekanismer som krävs.

Episerver erbjuder ytterligare fördelar till sina kunder och partners och deras arbete med GDPR-anpassning, bland annat genom:

  • Krav på att alla berörda leverantörer förbinder sig att säkerställa dataskydd och integritet, genom skriftliga avtal.
  • En utsedd styrgrupp som bedriver aktivt tillsyn inom certifiering, regelefterlevnad, dataskydd och integritet.
  • ISO 27001-certifiering samt regler och rutiner som följer NIST-standarder.
  • Löpande utbildningar och diskussioner kring säkerhet, dataskydd och integritet, med innehåll som förnyas årligen.

Mer information om Episervers arbete för dataskydd och integritet finns på www.episerver.com/about/privacy/


Om Fristads

Fristads är Sveriges ledande varumärke för arbetskläder och en del av Fristads Kansas Group, Europas största leverantör av yrkes- och profilkläder med flera starka varumärken som Fristads, Hejco, Acode, Martinson, B&C, Wenaas och Bragard. Koncernen bedriver verksamhet i mer än 20 länder och har två egna produktionsanläggningar. Fristads Kansas Group omsätter cirka 400 miljoner euro och har cirka 1 600 medarbetare.

Om Episerver
Episerver kopplar samman e-handel och digital marknadsföring för att hjälpa företag skapa unika kundupplevelser med tydligt affärsvärde. Episervers Digital Experience Cloud förenar innehållshantering, e-handel och marknadsföring i en plattform, med lösningar för smart personalisering och kampanjhantering i flera kanaler. Episerver grundades 1994 och har kontor i USA, Sverige, Danmark, Norge, Finland, Polen, Nederländerna, Spanien, Storbritannien, Tyskland, Sydafrika, Australien, Singapore, Vietnam och Förenade Arabemiraten.

För mer information kontakta:
Jenny Westerberg, marknadschef Norden, 0701-407140, jenny.westerberg@episerver.com

 

Om Episerver (Optimizely)

Episervers vision är att hjälpa våra kunder maximera sin digitala potential. Med vår ledande plattform för digitala upplevelser (DXP), skapar vi rätt förutsättningar för en optimerad kundresa över flera kanaler. Med moderna verktyg för innehållshantering, e-handel, personalisering och experimentering hjälper vi över 9000 varumärken som Electrolux, Toyota, 1177 Vårdguiden, LYKO, KLM och Santander skapa individuellt kundanpassade upplevelser som leder till ökade intäkter och minskade operationella kostnader. Läs mer på www.episerver.se.

För ytterligare information

Mårten Bokedal,
Senior Manager Marketing,
070 410 69 09,
marten.bokedal@episerver.com