Pressmeddelanden

Episerver har rekryterat Nils Qvarfordt som ny försäljningschef för Sverige.

Nils Qvarfordt har rekryterats till rollen som ny försäljningschef för Episerver i Sverige. En strategisk satsning i expansionsplanerna att stärka positionen ytterligare som en ledande leverantör av programvara för digital marknadsföring, innehållshantering och e-handel.

Nils Qvarfordt, Försäljningschef Episerver Sverige Nils kommer närmast från rollen som Sales Director på Syncron. Dessförinnan har han haft en rad ledande säljpositioner på bland annat Oracle, JDA och Epicor Software.

- Jag är glad att kunna hälsa Nils välkommen till oss. Vi befinner oss i en utvecklingsfas och ett spännande expansionsskede. Hans erfarenhet kring partnerledd försäljning och hans dokumenterat starka förmåga att driva och utveckla försäljningsorganisationer i snabbväxande internationella företag blir en värdefull tillgång i arbetet att utveckla våra affärer ytterligare tillsammans med partners och kunder, säger Johan Jardevall, försäljningschef EMEA Episerver.

- Episerver är ett spännande företag med stort fokus på produktutveckling och med marknadsledande, användarvänliga produkter där affärsnyttan snabbt blir synlig. Jag ser stor potential med en redan stark och växande kundbas, där vi tillsammans med våra partners ska fortsätta att öka våra marknadsandelar hos både nuvarande och potentiella kunder. En viktig del i det arbetet är att nå ut med budskapet om vårt erbjudande av molntjänster som bidrar till både kostnadsbesparingar och ökad konkurrenskraft hos våra kunder, säger Nils Qvarfordt, försäljningschef Sverige Episerver

För ytterligare information, kontakta:

Johan Jardevall, Senior Vice President, försäljningschef EMEA Episerver +44 7960 855 653
johan.jardevall@Episerver.com

Nils Qvarfordt, försäljningschef Sverige Episerver, +46 70 603 33 74 nils.qvarfordt@Episerver.com

Jenny Westerberg, marknadschef Sverige Episerver, +46 70 140 71 40 jenny.westerberg@Episerver.com

 

 

Om Episerver

Episerver rustar sina kunder för tillväxt genom det mest kundcentrerade förhållningssättet till digitala upplevelser - Episervers kundcentrerade DXP (Customer-Centric Digital Experience Platform™). Den kombinerar klassledande innehållshantering och robust e-handel med AI-baserade data- och personaliseringslösningar.

Plattformen har återkommande erhållit både kunders, analytikers och medias erkännande för sin vision, kapacitet och kundfokus. Episerver grundades 1994 i Sverige och har idag mer än 8000 kunder som betjänas av 900 partners och 825 medarbetare på kontor över hela världen som hjälper kunder att skapa effektiva digitala upplevelser för sina kunder, öka intäkterna och stärka sitt varumärke. Läs mer www.episerver.com