Pressmeddelanden

Episerver ohotat största publiceringsverktyget för webben

Nästan hälften av de svenska webbplatserna produceras med det svenska publicerings-verktyget Episerver. Det framgår av företaget Web Service Awards senaste trendrapport ”Hur mår Sveriges webbplatser?”.

Episerver CMS multikanal Med en marknadsandel på 46 procent är Episerver drygt fyra gånger större än sin närmaste konkurrent.

Ända sedan den första trendrapporten kom 2009 har Episerver varit det ojämförligt vanliga-ste publiceringsverktyget för svenska webbplatser. Marknadsandelen har under denna tid dessutom ökat från 32 till 46 procent. Den närmaste konkurrenten Sitevision har 11 procent av webbmarknaden.

En annan tydlig trend i rapporten är att andelen egenutvecklade verktyg har sjunkit kraftigt, från 19 procent 2009 till endast fyra procent i året undersökning.

Enligt rapporten är Episerver det klart största publiceringsverktyget inom alla olika typer av organisationer. Den starkaste ställningen är inom offentlig sektor och organisationer men även inom företag dominerar Episervers verktyg.

Episerver ligger också i topp när det gäller hur nöjda användarna är med sitt publiceringsverktyg.

Mer om Web Service Awards rapport finns på http://www.webserviceaward.com/responsiv-design-ar-arets-webbtrend

För ytterligare information, kontakta:
Jenny Westerberg, marknadschef Sverige, 070-140 71 40, jenny.westerberg@Episerver.com

 

 

Om Episerver

Episerver rustar sina kunder för tillväxt genom det mest kundcentrerade förhållningssättet till digitala upplevelser - Episervers kundcentrerade DXP (Customer-Centric Digital Experience Platform™). Den kombinerar klassledande innehållshantering och robust e-handel med AI-baserade data- och personaliseringslösningar.

Plattformen har återkommande erhållit både kunders, analytikers och medias erkännande för sin vision, kapacitet och kundfokus. Episerver grundades 1994 i Sverige och har idag mer än 8000 kunder som betjänas av 900 partners och 825 medarbetare på kontor över hela världen som hjälper kunder att skapa effektiva digitala upplevelser för sina kunder, öka intäkterna och stärka sitt varumärke. Läs mer www.episerver.com