Pressmeddelanden

Episerver störst på intranät i Sverige

Episerver är det ojämförligt vanligaste publiceringsverktyget för intranät i Sverige. Det framgår av företaget Web Service Awards trendrapport "Hur mår Sveriges intranät?". Enligt rapporten ökade Episerver dessutom sin marknadsandel kraftigt under 2013.

Web Service Awards intranätrapport för 2013 befäster Episervers ställning som det ledande publiceringsverktyget för intranät i Sverige. Hela 42 procent av de som svarat i undersökningen uppger att de arbetar med Episerver. Det är en ökning på drygt 16 procent jämfört med 2012 års trendrapport.

Episerver har därmed en nästan dubbelt så stor marknadsandel i Sverige som den näst största intranätleverantören Microsoft Sharepoint, som har en andel på 22 procent, och över tre gånger fler än trean i rapporten, SiteVision med 12 procent.
Mer om Web Service Awards rapport finns på www.webserviceaward.com/ny-trendrapport-hur-mar-sveriges-intranat

För ytterligare information, kontakta:
Jenny Westerberg, marknadschef Sverige, 070-140 71 40, jenny.westerberg@episerver.com

Om Episerver (Optimizely)

Episervers vision är att hjälpa våra kunder maximera sin digitala potential. Med vår ledande plattform för digitala upplevelser (DXP), skapar vi rätt förutsättningar för en optimerad kundresa över flera kanaler. Med moderna verktyg för innehållshantering, e-handel, personalisering och experimentering hjälper vi över 9000 varumärken som Electrolux, Toyota, 1177 Vårdguiden, LYKO, KLM och Santander skapa individuellt kundanpassade upplevelser som leder till ökade intäkter och minskade operationella kostnader. Läs mer på www.episerver.se.

För ytterligare information

Mårten Bokedal,
Senior Manager Marketing,
070 410 69 09,
marten.bokedal@episerver.com