Pressmeddelanden

Episerver uppmärksammas i Gartners årliga rapport om digital handel för tredje året i rad

Episerver ingår för tredje året i rad i Gartners Magic Quadrant-rapport om plattformar för digital handel. Analytikerna utvärderade Episerver på förmåga att utföra och helhetsvision.

Episerver är en av totalt 18 leverantörer som analyseras och bedöms i den nya Gartner-rapporten "2018 Magic Quadrant for Digital Commerce Platforms". Episerver placeras i kvadranten för "Utmanare", baserat på en bedömning av "förmåga att utföra" samt "helhetsvision".

– Vi ser ett tydligt samband mellan att Episerver blir uppmärksammade i årets Magic Quadrant och vårt fokus på upplevelsedriven e-handel och konsekventa arbete för att utöka plattformen och möjligheterna som den erbjuder. Vårt mål är att ge dagens marknadsförare en hypereffektiv plattform där allt de behöver finns samlat, och som gör det möjligt att snabbt skapa nya fantastiska shopping- och kundupplevelser, säger James Norwood, EVP Strategy och CMO på Episerver.

Episerver Digital Experience Cloud erbjuder en plattform som tjänst (PaaS) som levereras genom Microsofts moln Azure och kombinerar innehållshantering, e-handel och marknadsföring med artificiell intelligens. Den stöds av ett ekosystem med över 800 partners – digitalbyråer och systemintegratörer som hjälper organisationer över hela världen att skapa, hantera och personalisera digitala upplevelser.

Under det senaste året har Episerver förstärkt sin lösning för e-handel och bland annat lanserat en komplett produktsvit för personalisering som utnyttjar AI för individuellt anpassad presentation av produkter, innehåll och sökning, samt en helt ny svit med analysverktyg. Episerver har också släppt Headless API, ett gränssnitt som underlättar integration med alla typer av applikationer och presentation av innehåll på uppkopplade enheter som inte är webbaserade.

Hela undersökningsrapporten "Gartner 2018 Magic Quadrant for Digital Commerce", kan laddas ner kostnadsfritt från Episerver.

Om Gartner Magic Quadrant
Gartner Magic Quadrant är en sammanfattning av en analys av en specifik marknad som ger en bred översikt över de relativa positionerna mellan aktörerna på denna marknad. Genom grafisk presentation och enhetliga utvärderingskriterier kan en Magic Quadrant snabbt ge en bild över hur väl en leverantör svarar upp mot sin egen vision och hur de står sig enligt Gartners syn på marknaden.*

*Gartner Research Methodologies, http://www.gartner.com/technology/research/methodologies/research_mq.jsp

Ansvarsbegränsning
Gartner rekommenderar inte någon viss leverantör, produkt eller tjänst som beskrivs i sina undersökningsrapporter. Gartner råder inte heller teknikanvändare att bara välja leverantörer med högst ranking eller motsvarande beskrivning. Gartners rapporter består av omdömen från Gartners undersökningsorganisation och ska inte betraktas som redovisning av fakta. Gartner frånsäger sig varje form av garanti, uttryckligen eller indirekt, med avseende på denna undersökning, inklusive eventuella garantier vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål.

För mer information kontakta:

Jenny Westerberg, Nordisk marknadschef, Episerver, jenny.westerberg@episerver.com, 0701-407140.

Om Episerver

Episerver kopplar samman e-handel och digital marknadsföring för att hjälpa företag skapa unika kundupplevelser med tydligt affärsvärde. Episervers Digital Experience Cloud omfattar innehållshantering, e-handel, marknadsföring i flera kanaler och analys, allt i en plattform som ger ett heltäckande stöd för digitala affärsprocesser – från intelligent personalisering och hantering av leads till konvertering och kundlojalitet – med oöverträffad enkelhet för användaren.

Om Episerver

Episerver rustar sina kunder för tillväxt genom det mest kundcentrerade förhållningssättet till digitala upplevelser - Episervers kundcentrerade DXP (Customer-Centric Digital Experience Platform™). Den kombinerar klassledande innehållshantering och robust e-handel med AI-baserade data- och personaliseringslösningar.

Plattformen har återkommande erhållit både kunders, analytikers och medias erkännande för sin vision, kapacitet och kundfokus. Episerver grundades 1994 i Sverige och har idag mer än 8000 kunder som betjänas av 900 partners och 825 medarbetare på kontor över hela världen som hjälper kunder att skapa effektiva digitala upplevelser för sina kunder, öka intäkterna och stärka sitt varumärke. Läs mer www.episerver.com