Pressmeddelanden

Episerver växer snabbare än marknaden under första halvåret 2014.

Det svenska programvaruföretaget Episerver visar fantastisk tillväxt under första halvåret 2014. Omsättningen ökade med 31%, mer än dubbelt så mycket som marknaden för mjukvara, e-handel och CMS, som branschanalytiker uppskattar växer med 13 %.

Martin Henricson, VD EpiserverTillväxten har drivits av stark licensförsäljning, vilken växte med 20 % i jämförelse med samma period under 2013. Den starka tillväxten har uppnåtts samtidigt som marginalen åter är på den goda nivå som Episerver eftersträvar, efter de investeringar som gjordes under 2013, vilket ger utrymme för fortsatta investeringar och utveckling av företaget.

Marknaden för e-handel och digital marknadsföring utvecklas hela tiden, vilket medför att företag och organisationer ser möjligheter med att förbättra sina affärsresultat genom att investera i sin onlinenärvaro. Episervers produkter och tjänster passar väl in i de strategierna, vilket bidragit till företagets starka utveckling under första halvåret 2014.

– Jag är otroligt nöjd med vår utveckling under det första halvåret i år. Vi tar marknadsandelar på alla marknader där vi är etablerade. Sverige fortsätter att utvecklas positivt och i England har vi under första halvåret mer än fördubblat försäljningen. I USA är ökningen 38 %. Dessa goda resultat kommer också att ge oss en hävstångseffekt när vi går in i 2015, eftersom en del av vår försäljning kommer från tjänster som påverkar intäkterna med en viss fördröjning. Det är en trend som påbörjades under 2013, säger Martin Henricsson, VD på Episerver.

Under de senaste åren har Episerver utvecklat sin produkt- och tjänsteportfölj så att den nu omfattar lösningar för digital marknadsföring, e-handel, sök och beteendedriven marknadsföring. Företagets ekosystem har också växt dramatiskt, till över 730 partners globalt. Episerver, som ägs av IK Investment Partners, firar i år 20 år.

– Episerver har under sina 20 år löpande utvecklats som produkt och tjänsteleverantör. Under 2012 blev Episerver den första leverantören att på .NET kunna erbjuda en lösning som fullt ut integrerar innehåll och e-handel, ett av de viktigaste fundamenten till den nuvarande snabba tillväxten. Marknaden har nu mognat och efterfrågan på lösningar som driver affärsresultat genom att förbättra kundupplevelsen, hantera kommunikation i flera kanaler och öka konverteringarna, har accelererat under de senaste 12 månaderna. Vår försäljningstillväxt ger ett kvitto på detta, säger Martin Henricsson.

För ytterligare information, kontakta:
Maria Wasing, global marknadschef , 073-852 17 52, maria.wasing@Episerver.com

Om Episerver (Optimizely)

Episervers vision är att hjälpa våra kunder maximera sin digitala potential. Med vår ledande plattform för digitala upplevelser (DXP), skapar vi rätt förutsättningar för en optimerad kundresa över flera kanaler. Med moderna verktyg för innehållshantering, e-handel, personalisering och experimentering hjälper vi över 9000 varumärken som Electrolux, Toyota, 1177 Vårdguiden, LYKO, KLM och Santander skapa individuellt kundanpassade upplevelser som leder till ökade intäkter och minskade operationella kostnader. Läs mer på www.episerver.se.

För ytterligare information

Mårten Bokedal,
Senior Manager Marketing,
070 410 69 09,
marten.bokedal@episerver.com