Pressmeddelanden

Mobil e-handel ännu begränsad – dåliga sajter irriterar användarna

Mobilsurfandet ökar, men knappt var femte smartphoneanvändare i Sverige gör någon gång onlineköp via en mobilsajt. Ännu färre handlar via en mobilapp.

En bidragande orsak kan vara att smartphoneanvändarna generellt är missnöjda med framför allt de mobil¬anpassade sajterna, som upplevs som både svårnavigerade och för begränsade. De flesta lämnar också svåranvända sajter för att aldrig komma tillbaka.

Det visar den undersökning som det svenska programvaruföretaget Episerver nyligen lät göra bland tusen svenskar om deras vanor och användning av smartphones.

Att surfa på internet via webbläsaren är den vanligaste användningen av en smartphone, tätt följt av appar. Det viktigaste skälet att använda smartphonens webbläsare eller appar är för att söka information, kolla mejl, läsa nyheter och att kolla/uppdatera sociala medier.

Men e-handel via mobilen har inte tagit fart än. Mindre än var femte användare utnyttjar sin smartphone för att boka resor, hotell eller restauranger, handla online via mobilsajter eller köpa genom appar.

Nästan alla smartphoneägare har ökat mobilsurfandet det senaste året och drygt var tredje tror att de kommer att lägga ner ännu mer tid under de kommande 12 månaderna.

Samtidigt är missnöjet utbrett med användarvänligheten. Över hälften upplever att de flesta mobilsajter är svåra att använda. Och tålamod med dåliga sajter är kort. Den vanligaste reaktionen är att helt enkelt lämna sajten. Många uppger dessutom att de sedan aldrig kommer tillbaka. Var tredje prövar att gå till en konkurrerande sajt istället.

– Trots att mobilsurfandet har fått sitt absoluta genomslag, visar undersökningen att många företagssajter inte hänger med i utvecklingen. Det viktigaste idag med den digitala närvaron, är förmågan att skapa en positiv upplevelse för besökaren oavsett var han eller hon befinner sig och oavsett vilken utrustning som används – mobil, surfplatta eller dator, säger Peter Sunna som är expert på mobila plattformar på Episerver.

Undersökningen genomfördes som en webbenkät i vecka 24 2013 av konsumentunder-söknings¬företaget Cints tjänst snabbasvar.se. Enkäten besvarades av 1 031 personer – 51 % män och 49 % kvinnor, jämnt fördelade både geografiskt och över åldersgrupper.

En sammanfattning av siffrorna i undersökningen finns nedan.
Hela rapporten finns på http://www.mynewsdesk.com/se/Episerver/documents 

90 % använder sin smartphone för att surfa via webbläsaren
84 % använder appar

100 % söker information
93 % läser och skickar mejl
77 % läser nyheter
71 % kollar och uppdaterar sociala medier

19 % handlar via mobilsajter
16 % handlar via mobilappar
16 % bokar resor, hotell och restauranger

92 % har ökat sitt mobilsurfande det senaste året
37 % kommer att öka mobilsurfandet de kommande 12 månaderna

60 % tycker att de flesta mobilsajter är svårnavigerade
79 % tycker att länkarna är för små och svåra att klicka på
74 % irriterar sig på att de måste skrolla i både sid- och höjdled
56 % är frustrerade över långa nedladdningstider

87 % lämnar dåliga mobilsajter
70 % kommer aldrig åter
31 % går till en konkurrerande sajt

För ytterligare information, kontakta:
Jenny Westerberg, marknadschef Sverige, 070-140 71 40, jenny.westerberg@Episerver.com

{PagePropertyPlugin}

Om Episerver (Optimizely)

Episervers vision är att hjälpa våra kunder maximera sin digitala potential. Med vår ledande plattform för digitala upplevelser (DXP), skapar vi rätt förutsättningar för en optimerad kundresa över flera kanaler. Med moderna verktyg för innehållshantering, e-handel, personalisering och experimentering hjälper vi över 9000 varumärken som Electrolux, Toyota, 1177 Vårdguiden, LYKO, KLM och Santander skapa individuellt kundanpassade upplevelser som leder till ökade intäkter och minskade operationella kostnader. Läs mer på www.episerver.se.

För ytterligare information

Mårten Bokedal,
Senior Manager Marketing,
070 410 69 09,
marten.bokedal@episerver.com