Pressmeddelanden

Nelly.com i svensktoppen för innehåll på nätet

E-handelsföretaget nelly.com är en av Sveriges bästa sajter när det gäller kunskap och upplevelser, det framgår av analysen ”A maturity index for Sweden’s top 5 eCommerce sites, som Episerver har gjort av ledande svenska e-handelsplatser.

Nelly.com

I analysen detaljgranskades fem av Sveriges mest framträdande e-handelsplatser: ikea.com, hm.com, netonet.se, nelly.com samt adlibris.com. Sajterna utvärderades efter sex olika olika kriterier, som t ex i vilken utsträckning man tillhandahåller innehåll utöver de rena säljfunktionerna, hur man balanserar e-handel med övrigt innehåll samt hur väl sajten speglar företagets varumärke.

Nelly.com kom ut som den bästa svenska e-handelssajten, med mycket höga poäng i nästan alla kategorier. Det redaktionella innehållet är lätt att hitta, välskrivet och snyggt kopplat till varumärket. Sajten drar också stor nytta av multimedia och är frekvent uppdaterad, med en tät integration till sociala medier. Nelly.com fick 63 av 72 möjliga poäng i utvärderingen.

På andra plats kom H&M med 58 poäng, följd av Ikea med 57 poäng. Adlibris fick 49 av 72 poäng, medan NetOnNet kom sist i utvärderingen med endast 37 poäng. En komplett sammanställning av "The Commerce & Content Maturity Index" finns här.

Innehåll – eller content – har blivit allt viktigare när e-handelsföretag ska interagera med sina kunder på nätet. Bra innehåll handlar om allt från att leverera relevanta mervärden till att utnyttja sociala medier på rätt sätt. Dessutom bör företagen möta sina kunder och besökare på ett sammanhängande och enhetligt sätt i sina digitala kanaler.

I undersökningen "Where content and commerce collide", som företaget Econsultancy nyligen genomförde för Episerver, pekar på en internationell trend att både B2B- och B2C-företag i allt större utsträckning arbetar med t ex redaktionella artiklar och användarguider i olika format för att ge sina kunder en bättre upplevelse.

Svenska företag är dock, med vissa undantag, ännu rätt omogna när det gäller att kombinera innehåll och e-handel. Många företag koncentrerar sig fortfarande på den rena försäljningen men erbjuder inte nyttigt och/eller lustfyllt innehåll som skulle kunna öka kundupplevelsen och därmed också försäljningen.

För ytterligare information, kontakta:

Jenny Westerberg, marknadschef Episerver Sverige, 070-140 71 40, jenny.westerberg@Episerver.com

 

Om Episerver

Episerver kopplar samman e-handel och digital marknadsföring för att hjälpa företag skapa unika kund­upp­levelser som genererar affärsresultat. Episervers plattform kombinerar innehåll, e-handel och marknadsföring i flera kanaler för att stödja strategisk kommunikation på nätet, från avancerad optimering, skapande och hantering av leads, till konvertering och försäljning. Med ett etablerat partnernätverk i fler än 30 länder, hjälper Episerver sina kunder att maximera resultatet och avkastningen på sina investeringar i digital marknadsföring. www.Episerver.se

Om Episerver

Episerver rustar sina kunder för tillväxt genom det mest kundcentrerade förhållningssättet till digitala upplevelser - Episervers kundcentrerade DXP (Customer-Centric Digital Experience Platform™). Den kombinerar klassledande innehållshantering och robust e-handel med AI-baserade data- och personaliseringslösningar.

Plattformen har återkommande erhållit både kunders, analytikers och medias erkännande för sin vision, kapacitet och kundfokus. Episerver grundades 1994 i Sverige och har idag mer än 8000 kunder som betjänas av 900 partners och 825 medarbetare på kontor över hela världen som hjälper kunder att skapa effektiva digitala upplevelser för sina kunder, öka intäkterna och stärka sitt varumärke. Läs mer www.episerver.com