Pressmeddelanden

Nya Episerver Find driver trafik och ger bättre resultat

Det svenska programvaruföretaget Episerver lanserar nu Episerver Find, nästa generation söklösning som driver trafik till webbplatser, ökar besökarnas intresse och ger en större grad av konverteringar för digital marknadsföring och e-handelssajter.

Episerver Find, en add-on till verktygen Episerver CMS och Episerver Commerce, erbjuder en hög grad av individuell anpassning av innehållet på en webbplats för olika besökare, utan att kräva stora arbetsinsatser från webbredaktörerna.

– Tekniken för att söka på en webbplats har funnits ett bra tag. Nu använder vi sökteknik på ett betydligt mer strategiskt och innovativt sätt som både driver mer trafik till sajterna och ger ett tydligt mervärde för besökarna, säger Tom Stenius, produktchef på Episerver.

Episerver Find ger företag och organisationer möjlighet att på ett bättre och mer effektivt sätt hantera tre centrala utmaningar:

Driva trafik: Episerver Find automatiserar den annars mycket arbetskrävande uppgiften att skapa värdefulla, SEO-optimerade landningssidor för alla olika typer av sökningar. Med den nya lösningen kan produkter och innehåll enkelt presenteras även för mycket specifika sökord. Bland annat går det att skapa automatiska landningssidor utifrån varje besökares egna önskemål och profil. På så sätt blir det möjligt att skapa en bättre upplevelse för besökarna med befintligt innehåll, samtidigt som man förbättrar affärsresultaten.

Behålla besökare: För att besökarna ska stanna kvar på en sajt, krävs att innehållet tillgodoser just deras behov. Med Episerver Find går det att presentera information och produkter på ett sätt som är frikopplat från sajtens inre strukturer. Innehållet är istället dynamiskt anpassat efter besökaren vilket gör att man kan skapa en individuellt anpassad upplevelse för varje besökare, utan manuella ändringar.

Konvertera: Episerver Find höjer konverteringsgraden, dvs får besökarna på sajten att agera (t ex beställa något eller anmäla sig) genom att öka relevansen och vägleda dem till den produkt eller det innehåll som bäst stämmer överens med vad de söker. Baserat på besökarnas tidigare beteende levererar systemet automatiskt anpassade förslag, nya frågeställningar som uppmuntrar till mer specifika sökningar och kan även visa t ex de mest populära produkterna för varje sökfråga högst upp på resultatsidan.

Episerver Find ger också möjligheten att analysera de sökningar som görs för att optimera och autokorrigera frågor som inte annars ger avsett resultat. Detta underlättar inte bara för besökarna att hitta rätt, utan gör det också möjligt för organisationen att fatta bättre affärsbeslut baserade på de uppgifter som besökarna lämnat. Med hjälp av dessa analyser går det att ytterligare förbättra kundupplevelsen och optimera såväl trafik som engagemang och konvertering.

– Det finns många aktörer inom utbildningsområdet och vi arbetar aktivt för att driva trafik och öka konverteringsgraden. Vi vill göra det enkelt för besökaren att hitta till webbplatsen och att hitta rätt innehåll. Episerver Find hjälper oss att presentera rätt innehåll för varje unik besökare. Vi erbjuder inspiration för besökare som vill veta mer, samt en snabb väg för besökare som redan vet vad de vill. Den nya söklösningen ger oss också möjlighet att på ett enkelt sätt optimera sökvägar och sökresultat vilket kommer att leda till ännu bättre resultat, både för oss och våra besökare, säger Fredrik Olén, webbansvarig för folkhögskola.nu.
-----

För ytterligare information, kontakta:
Jenny Westerberg, marknadschef Sverige, 070-140 71 40, jenny.westerberg@Episerver.com

Om Episerver (Optimizely)

Episervers vision är att hjälpa våra kunder maximera sin digitala potential. Med vår ledande plattform för digitala upplevelser (DXP), skapar vi rätt förutsättningar för en optimerad kundresa över flera kanaler. Med moderna verktyg för innehållshantering, e-handel, personalisering och experimentering hjälper vi över 9000 varumärken som Electrolux, Toyota, 1177 Vårdguiden, LYKO, KLM och Santander skapa individuellt kundanpassade upplevelser som leder till ökade intäkter och minskade operationella kostnader. Läs mer på www.episerver.se.

För ytterligare information

Mårten Bokedal,
Senior Manager Marketing,
070 410 69 09,
marten.bokedal@episerver.com