Pressmeddelanden

Små länkar mobilsurfarnas största hatobjekt

Svenskarna surfar alltmer via smartphone istället för via datorn. Men dåligt anpassade mobilsajter irriterar användarna. Värst är det med länkar som är för små och därför svåra att träffa rätt.

Det visar den undersökning som det svenska programvaru­företaget Episerver nyligen lät göra bland tusen svenskar om deras vanor och användning av smartphones.

Över tre fjärdedelar av de tillfrågade smartphoneanvändarna tycker att det är frustrerande att det är så svårt att trycka på många mobilsajters länkar, då de är för små. Nästan lika många retar sig på att de måste skrolla både horisontellt och vertikalt för att kunna läsa texten. Över hälften är dessutom missnöjda med att det tar lång tid att hämta sidorna från mobilsajterna.

Och tålamodet är kort. De allra flesta lämnar en dålig mobilsajt för att sedan aldrig komma tillbaka. Slutsatsen som många av de svarande drar är att mobilsajterna egentligen inte är utformade för smart­phones. Svårigheten att se bilder, information som saknas på mobil­versionen av en sajt och att det är svårt att hitta relevant information är vanlig kritik i undersökningen.

Det är dock stor skillnad mellan mobilsajter och mobilappar. Närmare två tredjedelar av smart­phoneanvändarna tycker att många mobilsajter är svårnavigerade, medan bara knappt var tionde säger att mobilapparna är svåra.

– Mot bakgrund av att smartphones nu har fått ett verkligt genomslag bland svenskarna, är det förvånande att så få företag och organisationer säkerställer att deras sajter fungerar bra i mobilen. Mobila enheter måste idag vara en central del i alla företags onlinestrategier, säger Peter Sunna som är expert på mobila plattformar på Episerver.

Undersökningen genomfördes som en webbenkät i vecka 24 2013 av konsumentunder­söknings­företaget Cints tjänst snabbasvar.se. Enkäten besvarades av 1 031 personer – 51 % män och 49 % kvinnor, jämnt fördelade både geografiskt och över åldersgrupper.

En sammanfattning av siffrorna i undersökningen finns nedan.

79 % tycker att det är svårt att trycka på rätt länkar då de är för små
74 % vill inte skrolla både horisontellt och vertikalt för att läsa texten
56 % tycker att det tar lång tid att ladda sidor från mobilsajter
49 % anser att mobilsajterna uppenbarligen inte är anpassade för smartphones
38 % tycker att det är frustrerande med sajter som kräver registrering
36 % tycker att det det är svårt att se bilder på mobilsajter
34 % säger att det saknas information på de mobila versionerna av sajter
29 % tycker att det är svårt att hitta relevant information på mobilsajter
60 % tycker att många mobilsajter är svåra att navigera
10 % tycker att de flesta mobilappar är svåra att använda
87 % lämnar en mobilsajt om de upplever svårigheter att surfa på den
70 % kommer aldrig tillbaka till en mobilsajt igen om den är svår att använda
86 % raderar en app som är svåranvänd, eller slutar använda den

Hela rapporten finns på www.mynewsdesk.com/se/Episerver/documents

För ytterligare information, kontakta: Jenny Westerberg, marknadschef Sverige, 070-140 71 40, jenny.westerberg@Episerver.com

{PagePropertyPlugin}

 

Om Episerver (Optimizely)

Episervers vision är att hjälpa våra kunder maximera sin digitala potential. Med vår ledande plattform för digitala upplevelser (DXP), skapar vi rätt förutsättningar för en optimerad kundresa över flera kanaler. Med moderna verktyg för innehållshantering, e-handel, personalisering och experimentering hjälper vi över 9000 varumärken som Electrolux, Toyota, 1177 Vårdguiden, LYKO, KLM och Santander skapa individuellt kundanpassade upplevelser som leder till ökade intäkter och minskade operationella kostnader. Läs mer på www.episerver.se.

För ytterligare information

Mårten Bokedal,
Senior Manager Marketing,
070 410 69 09,
marten.bokedal@episerver.com