Pressmeddelanden

Snus- och Tändsticksmuseum lanserar en ny webb på Episerver med hjälp av NetRelations

Syftet med den nya webbplatsen var tydligt från start. Det handlade om att skapa en mötesplats för museets olika målgrupper som tydligt ska möta deras behov samt att webbplatsen ska vara en marknadsföringskanal för museet och dess verksamhet. Målet med nya snusochtandsticksmuseum.se var också att den tydligt ska förmedla kunskap och information om museet och dess ämnesområde på ett lättillgängligt sätt.

Prioriterade områden blev grunden för ny funktionalitet

Snus-och TändsticksmuseumDe områden som Snus- och Tändsticksmuseum valde att prioritera lite extra i sin varumärkesförflyttning och därmed har haft direkt påverkan på webbplatsens utformning är följande:  

Interaktion

Det framtida Snus- och Tändsticksmuseum behöver, utöver att erbjuda information, interagera mer med sina besökare. NetRelations identifierade vilken typ av moment som bidrar till att skapa en mer interaktiv upplevelse för besökaren. Exempelvis arbetade de med ett nära bildspråk där personer och aktiviteter tydligt hamnade i centrum. Copyn präglas av engagerande och levande fraser som "just nu" och "på gång". De arbetade också mycket med att förtydliga de aktiviteter som museet erbjuder då ett av målen med webbplatsen är att öka antalet deltagare på till exempel snusprovningarna.

Modernitet och lustfylldhet

Idag andas både museet och webbplatsen historia. Att verka som "historieberättaren" är en grundbult i Snus- och Tändsticksmuseums vision. På den nya webbplatsen blev utmaningen att hitta ett sätt att göra detta med en modernare ton och skapa mer lustfylldhet för besökaren. Utöver att skapa mer lustfylldhet identifierades också att Snus- och Tändsticksmuseum behöver bli bättre på att förmedla historien på ett intressant sätt. Besökaren behöver snabbt få en "wow"-känsla för att inspireras att fördjupa sig i de historier som webbplatsen presenterar.

Ökad varumärkeskännedom

Snus- och Tändsticksmuseum vill göra en förflyttning från att vara "ett litet museum i Sverige" till "ett stort museum i Sverige". Denna vision innebär att varumärkeskännedomen behöver öka. För att lyckas med detta blir det viktigt att Snus- och Tändsticksmuseum förmedlar värden utöver det värde som själva utställningarna ger. Vi har tillsammans därför kartlagt vilka kringliggande faktorer Snus- och Tändsticksmuseum kan ta hjälp av för att får en skjuts i sin varumärkeskännedom.

Den nya webbplatsen, baserad på Episerver, såg dagens ljus i början på mars 2016. Vårt samarbete med Snus- och Tändsticksmuseum fortsätter nu i en proaktiv vidareutveckling av webbplatsen.

Kontakta Episerver

Jenny Westerberg, Marknadschef Sverige, 0701-407140, jenny.westerberg@episerver.com 

Kontakta NetRelations 

Filip Berglund, Försäljningschef, NetRelations, 072-389 23 08, filip.berglund@netrelations.com

Om Episerver (Optimizely)

Episervers vision är att hjälpa våra kunder maximera sin digitala potential. Med vår ledande plattform för digitala upplevelser (DXP), skapar vi rätt förutsättningar för en optimerad kundresa över flera kanaler. Med moderna verktyg för innehållshantering, e-handel, personalisering och experimentering hjälper vi över 9000 varumärken som Electrolux, Toyota, 1177 Vårdguiden, LYKO, KLM och Santander skapa individuellt kundanpassade upplevelser som leder till ökade intäkter och minskade operationella kostnader. Läs mer på www.episerver.se.

För ytterligare information

Mårten Bokedal,
Senior Manager Marketing,
070 410 69 09,
marten.bokedal@episerver.com