Pressmeddelanden

Svenskarna och deras smarta mobiler: Kvinnorna ikapp männen

Användningen av smarta mobiltelefoner ökar kraftigt i Sverige. Närmare nio av tio svenskar har nu en smart mobil, jämfört med drygt 75 procent för två år sedan. En stor skillnad jämfört med motsvarande undersökning 2013 är att det i dag är lika vanligt bland kvinnor som bland män att ha en smart mobil. Användningsområdena har också blivit mer jämnt fördelade mellan könen.

Det vanligaste användningsområdet för en smart mobil (förutom att ringa och skicka SMS) är att surfa på nätet och att läsa/skicka mejl. Här har kvinnorna har gått om och använder dessa funktioner mer än männen. Förutom informationssökning och mejl anges sociala medier och nyheter som de vanligaste aktiviteterna. Även musiklyssning och bankärenden har ökat i användning.

Appar har blivit mindre populära i dag än för två år sedan. Mindre än hälften av användarna laddar ner appar till sina smarta mobiler. Däremot har inköpen via mobilen gått upp, framför allt bland kvinnorna.

Den vanligaste platsen för mobilsurf är hemmet – tre av fyra tillfrågade surfar via sin smarta mobil hemma. Näst vanligast är i kollektivtrafiken, där knappt två av fem uppger att mobilsurfar.

Över hälften av de tillfrågade tycker att de har använt sin smarta mobil mer det senaste året. Däremot är det bara knappt 17 procent som tror att de kommer lägga ytterligare mer tid med mobilen de kommande tolv månaderna.

Generellt sett har användarna med smarta mobiler blivit mer öppna för erbjudanden via mejl och meddelanden/länkar från sociala medier. Omkring var fjärde uppger att de nappar på den typen av innehåll.

Ladda ner och läs hela rapporten

Om Episerver

Episerver rustar sina kunder för tillväxt genom det mest kundcentrerade förhållningssättet till digitala upplevelser - Episervers kundcentrerade DXP (Customer-Centric Digital Experience Platform™). Den kombinerar klassledande innehållshantering och robust e-handel med AI-baserade data- och personaliseringslösningar.

Plattformen har återkommande erhållit både kunders, analytikers och medias erkännande för sin vision, kapacitet och kundfokus. Episerver grundades 1994 i Sverige och har idag mer än 8000 kunder som betjänas av 900 partners och 825 medarbetare på kontor över hela världen som hjälper kunder att skapa effektiva digitala upplevelser för sina kunder, öka intäkterna och stärka sitt varumärke. Läs mer www.episerver.com