Pressmeddelanden

Svenskarna och deras smartphones: Män läser nyheter, kvinnor är sociala

Smartphone-användandet ökar kraftigt i Sverige. Men sättet att använda den smarta mobilen skiljer sig åt mellan könen. Männen läser mer nyheter och tittar oftare på playkanaler, medan kvinnorna prioriterar sociala medier och oftare spelar spel.

Det visar den undersökning som det svenska programvaruföretaget Episerver nyligen lät göra bland tusen svenskar om deras vanor och användning av smartphones.

Smartphonens genomslag har gjort att många svenskar numera hellre använder mobilen istället för datorn för att hitta information, mejla, läsa nyheter, uppdatera sociala medier och mycket annat. Enligt undersökningen har över två tredjedelar av svenskarna ökat mobil-surfandet det sena¬ste året och drygt var tredje tror att de kommer att lägga ner ännu mer tid de kom¬mande 12 månaderna. Samtidigt ser användningen olika ut, såväl mellan män och kvinnor som mellan olika åldersgrupper.

Männen använder sina smartphones i större utsträckning än kvinnorna för att läsa nyheter och titta på playkanaler. Kvinnorna däremot är betydligt flitigare på sociala medier än männen och spelar också mer spel på sin smartphone än vad männen gör. Att söka efter information och kolla mejl kommer högt på listan för båda kategorierna och kvinnorna leder där över männen. Att shoppa via mobilen är fortfarande rätt sällsynt, dock gör kvinnorna det i större utsträckning än männen.

Hemmet är det vanligaste stället för mobilsurf för både män och kvinnor. Det är vanligare bland kvinnorna att surfa hemma liksom i kollektivtrafiken. Männen mobilsurfar betydligt oftare på jobbet. Undersökningen visar också att fler män än kvinnor har en smartphone.

Föga oväntat är det stor skillnad mellan åldrarna i sättet att använda en smartphone. De yngsta i undersökningen, 15-22 år, är oftare på sociala medier, spelar spel och lyssnar på musik. De något äldre, 23-35 år, är ojämförligt de flitigaste på mejl, informationssökning, nyheter och mobilbanker medan den äldsta åldersgruppen, 56-70 år, är de som mest bokar resor, hotell och restauranger med hjälp av sin smartphone.

Genomgående för alla svaranden är att många är missnöjda med de mobilsajter som de besöker. De upplevs som svårnavigerade och långsamma. Många lämnar därför dåligt fungerande sajter för att aldrig komma tillbaka.

– Det är intressant att se hur tydligt mobilanvändningen skiljer sig mellan såväl kön som ålder, samtidigt som kritiken mot många av dagens mobilsajter är hård. Här finns det mycket att göra för att förbättra användarnas upplevelse och få dem att stanna kvar och verkligen utnyttja de möjligheter som tekniken ger, säger Peter Sunna som är expert på mobila plattformar på Episerver.

Undersökningen genomfördes som en webbenkät i vecka 24 2013 av konsumentunder-söknings¬företaget Cints tjänst snabbasvar.se. Enkäten besvarades av 1 031 personer – 51 % män och 49 % kvinnor, jämnt fördelade både geografiskt och över åldersgrupper.

En sammanfattning av siffrorna i undersökningen finns nedan. Hela rapporten finns på http://www.mynewsdesk.com/se/Episerver/documents


64 % av kvinnorna använder sociala medier
43,9 % av männen använder sociala medier

62,2 % av männen läser nyheter
53,7 % av kvinnorna läser nyheter

28,3 % av männen tittar på playkanaler eller youtube
21,8 % av kvinnorna tittar på playkanaler eller youtube

44,4 % av kvinnorna spelar spel
32,8 % av männen spelar spel

43,7 % av männen mobilsurfar på jobbet
34,6 % av kvinnorna mobilsurfar på jobbet

47 % av kvinnorna mobilsurfar i kollektivtrafiken
38,5 % av männen mobilsurfar i kollektivtrafiken

77,3 % av kvinnorna mobilsurfar hemma
70,8 % av männen mobilsurfar hemma

76,8 % av kvinnorna söker information
74,1 % av männen söker information

73,4 % av kvinnorna kollar epost
67,7 % av männen kollar epost

44,4 % av kvinnorna shoppar
32,6 % av männen shoppar


För ytterligare information, kontakta:

Jenny Westerberg, marknadschef Sverige, 070-140 71 40, jenny.westerberg@Episerver.com 

{PagePropertyPlugin}

Om Episerver (Optimizely)

Episervers vision är att hjälpa våra kunder maximera sin digitala potential. Med vår ledande plattform för digitala upplevelser (DXP), skapar vi rätt förutsättningar för en optimerad kundresa över flera kanaler. Med moderna verktyg för innehållshantering, e-handel, personalisering och experimentering hjälper vi över 9000 varumärken som Electrolux, Toyota, 1177 Vårdguiden, LYKO, KLM och Santander skapa individuellt kundanpassade upplevelser som leder till ökade intäkter och minskade operationella kostnader. Läs mer på www.episerver.se.

För ytterligare information

Mårten Bokedal,
Senior Manager Marketing,
070 410 69 09,
marten.bokedal@episerver.com