Pressmeddelanden

Systembolagets nya intranät ViNet baseras på Episervers plattform och tas fram av Creuna och Visma

Systembolagets nya intranät ViNet är den viktigaste kanalen för den interna kommunikationen och fungerar som ett hjälpmedel i det dagliga arbetet i butik. Creuna ska tillsammans med Visma ta fram Systembolagets nya intranät ViNet. Intranätet baseras på plattformen Episerver.

Systembolagets intranät ViNet Systembolagets nya intranät ViNet är den viktigaste kanalen för den interna kommunikationen och fungerar som ett hjälpmedel i det dagliga arbetet i butik. Systembolaget har 5 000 medarbetare fördelade på 436 butiker, två depåer och ett huvudkontor.

Med denna spridning över hela landet är intranätet en viktig intern kanal för att kunna nå majoriteten av medarbetarna med samma information vid samma tillfälle. Intranätet är också den kanal där medarbetarna enkelt ska kunna finna den information de behöver för att sköta arbetet i butik.

– ViNet ska ge alla medarbetare tillgång till gemensamma arbetssätt, relevant information, nyheter och kunskaper för att nå vårt mål – att imponera på kund. På ViNet ska dialog och kunskapsdelning möjliggöras. Allt på en plattform som är hållbar över tid, säger Carolina Nilsson, chef digital utveckling och förvaltning på Systembolaget.

Creuna ska tillsammans med Visma ta fram Systembolagets nya intranät ViNet. Creuna har huvudansvar för koncept, UX och grafisk design och Visma har affärsansvaret samt ansvar för projektledningen och utvecklingen av intranätet. Intranätet baseras på plattformen Episerver och projektet påbörjades under mars månad.

För mer information kontakta: Jenny Westerberg, marknadschef Sverige, 0701-407140, jenny.westerberg@episerver.com    

Om Episerver

Episerver kopplar samman e-handel och digital marknadsföring för att hjälpa företag skapa unika kundupplevelser som genererar affärsresultat. Episervers Digital Experience Cloud kombinerar innehåll, e-handel och marknadsföring i flera kanaler för att stödja strategisk kommunikation på nätet, från avancerad optimering, skapande och hantering av leads, till konvertering och försäljning. Med ett etablerat partnernätverk och ekosystem för digitala upplevelser, gör Episerver det möjligt för digitala ledare att anamma digitalt transformerande strategier för att leverera enastående upplevelser för sina kunder. Episerver grundades 1994 och har kontor i USA, Sverige, Danmark, Norge, Finland, Nederländerna, Sydafrika, Australien, Singapore, Spanien, Förenade Arabemiraten och Storbritannien.

Om Episerver

Episerver rustar sina kunder för tillväxt genom det mest kundcentrerade förhållningssättet till digitala upplevelser - Episervers kundcentrerade DXP (Customer-Centric Digital Experience Platform™). Den kombinerar klassledande innehållshantering och robust e-handel med AI-baserade data- och personaliseringslösningar.

Plattformen har återkommande erhållit både kunders, analytikers och medias erkännande för sin vision, kapacitet och kundfokus. Episerver grundades 1994 i Sverige och har idag mer än 8000 kunder som betjänas av 900 partners och 825 medarbetare på kontor över hela världen som hjälper kunder att skapa effektiva digitala upplevelser för sina kunder, öka intäkterna och stärka sitt varumärke. Läs mer www.episerver.com