B2B Digital Experience Report 2020

Ladda ner Episervers globala undersökning av 600 ledare inom marknadsföring, IT och e-handel på B2B-företag och se hur de rangordnar sina styrkor, svagheter, möjligheter och hot i förhållande till B2B-företagens digitala upplevelse.

Viktiga resultat från rapporten:

  • B2B-företag ställer stora krav på budgeten för digitala upplevelser trots covid-19
  • Marknadsspecifik: Branscher över hela världen saknar starka kundrelationer
  • Personalisering överträffar B2B-chefers förväntningar
  • Dataintrång är oundvikligt, risken ligger i hur företag hanterar dem
Om rapporten

B2B Digital Experience Report: En kundcentrerad studie i  en digitalt viktig tid

Denna rapport ger B2B-chefer en ofärgad bild av B2B-marknadens digitala
upplevelser. Du får en ögonblicksbild av data och branscher som förändras i takt med covid-19. 

Inom alla branscher är direktförsäljning till kunder via e-handel den bästa möjligheten inom B2B.

B2B-trender avslöjas i rapporten, inklusive specifika trender för företag inom sex branscher:

  • Hälso- och sjukvård
  • Finansiella tjänster
  • Kommersiella tjänster och förbrukningsvaror
  • Tillverkning
  • Distribution
  • Högteknologi