Forrester Total Economic Impact™ of Episerver 2020

Genom en kombination av kundintervjuer, insamling av data och finansiella kalkyler kan Forrester dra slutsatsen att Episerver ger kunderna 299% ROI över tre år, med en break-even på mindre än 6 månader.

Through customer interviews, data collection and subsequent financial analysis, Forrester concludes that Episerver can provide customers a 299% return on investment over three years with a break-even point of less than 6 months.

Studien visar bland annat följande fördelar med Episerver:

  • Förbättrad konverteringsgrad till följd av bättre kundupplevelse tack vare integration mellan innehåll, digital marknadsföring och e-handel
  • Snabbare ledtider och en mer agil plattform där kampanjer och innehåll kan produceras och publiceras utan inblandning av utvecklare
  • Högre engagemang tack vare sofistikerad personalisering baserad på modern AI-teknologi
  • Minskade kostnader för skapande och publicering av innehåll
  • Stabil plattform som mer eller mindre eliminerar nedtid för webbsidor
  • Enkel migrering av innehåll till Episerver från andra system

Företagsledare behöver transparens, tydliga mätetal och bevis för att deras teknologinvesteringar levererar värde tillbaka till verksamheten. Forresters grundliga analys av Episerver Customer-Centric Digital Experience Platform är ett kvitto på att våra kunder får ut det värde ur plattformen som vi alltid strävar efter, genom att skapa bättre digitala upplevelser för sina kunder. Genom att ta del av rapporten kan du räkna ut kostnadsfördelar och förväntat ökade intäkter förenat med att hantera innehåll, e-handel och digital marknadsföring i en plattform.

Justin Anovick

Chief Product Officer Episerver

PDF · 606 KB