Gartner Magic Quadrant for Digital Experience Platforms 2020

Episerver har för första gången placerat sig som ledare i Gartner Magic Quadrant for Digital Experience Platforms. Vi anser att vår kundcentrerade digitala upplevelseplattform (DXP) erbjuder avancerade funktioner för innehållshantering, anpassning och analys.

Detta är tredje året som Episerver är med i Gartner Magic Quadrant for Digital Experience Platforms. Rapporten utvärderar styrkor och svagheter hos leverantörer som tillhandahåller digitala upplevelseplattformar - Digital Experience Platforms (DXP).

 

Rapporten innehåller

  • En översikt över marknadstrenderna för DXP (Digital Experience Platforms)
  • Styrkor och svagheter för varje DXP-leverantör som ingår i Gartners Magic Quadrant
  • Utvärdering av leverantörernas leveransförmåga och vision

Att bli utnämnda till DXP-ledare visar enligt min åsikt att Episervers kundcentrerade plattform och visionära produkter ger våra kunder verkligt mervärde. Med våra förvärv av Idio och Insite stärker vi ytterligare våra lösningar för personalisering, innehållshantering och e-handel. Vårt mål är att hjälpa företag att överbrygga klyftan mellan de upplevelser de levererar idag och vad deras kunder förväntar sig idag och imorgon.

Justin Anovick

Chief Product Officer Episerver

Om rapporten

Titel

Gartner Magic Quadrant for Digital Experience Platforms 2020

Analytiker

Irina Guseva, Gene Phifer, Mike Lowndes

Published

29 januari, 2020

Läs mer på Gartner.com

Hur definierar Gartner digitala upplevelseplattformar?

Gartner definierar en digital upplevelseplattform (DXP) som en integrerad uppsättning av grundläggande tekniker som gör det möjligt att skapa, hantera, leverera och optimera relevanta digitala upplevelser.

Varför är Gartner Magic Quadrant for DXP viktig för någon som utvärderar digitala upplevelseplattformar?

Marknaden för digitala upplevelseplattformar är fortfarande under utveckling, vilket innebär att det finns många olika leverantörslösningar. Gartner Magic Quadrant for Digital Experience Platforms 2020 kan bidra till att de som ansvarar för digitala upplevelser och kundupplevelser kan hitta en leverantör som passar just deras behov.

Leverantörer listade i Gartner Magic Quadrant for DXP 2020

Gartner Magic Quadrant for DXP 2020 utvärderar totalt 18 leverantörer. Dessa leverantörer kategoriseras i kvadranten beroende på om de är Leader, Challenger, Visionary eller Niche Player.

Leverantörerna måste uppfylla flera kriterier relaterade till produktpaketering, omsättning och marknad, geografisk täckning och funktionalitet för att inkluderas i Gartner Magic Quadrant for Digital Experience Platforms. Bland annat måste DXP-lösningen ha funktionalitet som gör det möjligt att skapa bättre kundupplevelser, ha stöd för att leverera innehåll i flera kanaler och hantera kunddata, kunna levereras som en molntjänst och ha stöd för att leverera innehåll på flera olika språk.

GARTNER är ett registrerat varumärke och servicemärke som tillhör Gartner, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och internationellt, och används häri med tillstånd. Med ensamrätt.

Gartner rekommenderar inte någon viss leverantör, produkt eller tjänst som beskrivs i deras undersökningsrapporter, och råder inte heller teknikanvändare att bara välja leverantörer med högst ranking eller motsvarande beskrivning. Gartners rapporter består av omdömen från Gartners undersökningsorganisation och ska inte betraktas som redovisning av fakta. Gartner frånsäger sig varje form av garanti, uttryckligen eller indirekt, med avseende på denna undersökning, inklusive eventuella garantier vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål. 

Den här Magic Quadrant-bilden publicerades av Gartner, Inc. som en del av en större undersökning och bör utvärderas som en del av hela rapporten. Gartner-rapporten finns tillgängligt på begäran från Episerver.