Episerver Trust Center

Förtroende är en viktig del av goda och långsiktiga relationer. Därför är det av högsta vikt för oss att kunna hjälpa dig vinna dina kunders förtroende. Det är lika viktigt som att få dig att känna förtroende för oss. Att ha alla nödvändiga säkerhets-, efterlevnads- och juridiska frågor under kontroll är en av förutsättningarna för detta och för att kunna erbjuda dig ett starkt skydd. I vårt Trust Center hittar du information om våra standarder för regelefterlevnad och hur du kan få den trygghet du behöver i din dagliga verksamhet.

Våra kärnvärden för säkerhet

Episerver har framgångsrikt levererat säkra lösningar och tjänster i över tjugo år. Vi har erfarenhet av både lokala och molnbaserade system. Vi har utvecklat mycket säkra lösningar som klarar sig galant i dagens komplexa regelverk. Kärnan i vår framgång är en uppsättning säkerhetsvärderingar som vägleder våra team och lösningar.
 • Global support

  I takt med att vår globala marknadsplats fortsätter att växa, så växer också säkerhetshoten. Därför är Episervers säkerhetsåtagande gränslöst. Allt från vår säkerhetsplanering och strategi till den dagliga verksamheten är utformat för att leverera det stöd du behöver, oavsett var i världen du bedriver verksamhet.
 • Integritet

  Det är ett privilegium att få förtroendet att ta hand om våra kunders viktigaste digitala strategier och lösningar. Vi tar denna uppgift på största allvar och arbetar för att leverera tjänster och lösningar med högsta möjliga integritet.
 • Ständig förbättring

  Branschstandarder förändras, och vi är alltid bland de första med att tillämpa den senaste förändringarna, till exempel de standarder som fastställts av Internationella standardiseringsorganisationen (ISO). Kontinuerlig förbättring är avgörande inte bara för våra produkter och tjänster, utan också för våra säkerhetskontroller och säkerhetsåtgärder.
 • Transparens

  Öppen och ärlig kommunikation är avgörande för en blomstrande affärs- och kundrelation. Vi är alltid transparenta vad gäller de säkerhetskontroller och säkerhetsåtgärder vi genomför för att uppfylla kraven och garantera din säkerhet.