Integritet

Dataintegritet är viktigt för alla våra kunder, i synnerhet för dem som är verksamma inom branscher som bankväsende och finansiella tjänster, hälso- och sjukvård, läkemedel och offentlig sektor. Vi vet vad som står på spel och arbetar alltid på ett mycket säkert och konsekvent sätt när vi hanterar din information.

Kärnan i Episervers lösningar är att du som kund alltid har kontroll över din egen digitala information. Detta inkluderar också den information du behöver komma åt för att uppfylla kraven på dataintegritet och regelefterlevnad.

Vi på Episerver har begränsad tillgång till de uppgifter vi behandlar åt dig i samband med våra tjänster. Vi har inte tillgång till kunduppgifter som inte har med driften och underhållet av våra lösningar att göra.

Förtroendet våra kunder gett oss under årens lopp är till stor del tack vare att vi både upprätthåller och ständigt förbättrar integritetskontroller och kundsupport.

Du kan läsa mer om detta i Episervers integritetspolicy, som gäller alla personuppgifter som Episerver tar emot i USA och EU oavsett medium.