Regelefterlevnad

Våra efterlevnads- och säkerhetsteam håller sig alltid uppdaterade om de senaste certifieringarna och ser till så att du och dina kunder är skyddade när ni använder Episerver.

Episerver Digital Experience Cloud Service är ISO 27001-certifierad

Vi har vidtagit de åtgärder som behövs för att bli certifierade enligt ISO 27001:2013, allt för att skydda informationstillgångarna som är kopplade till Episerver Digital Experience Cloud Service.

Denna process innefattade kritisk testning, inspektion, utvärdering och granskning av Episervers informationssäkerhetssystem. Det är den mest använda och globalt erkända säkerhetsstandarden, och genom att följa den kan vi skydda Episerver Digital Experience Cloud Service-kunder över hela världen.

Kraven från CCPA

California Consumer Privacy Act (CCPA) är ett viktigt steg framåt när det gäller konsumenters lagliga rätt till personlig integritet och skydd av personuppgifter i Kalifornien, och den bidrar till att skapa säkrare och mer skyddad internetanvändning i hela USA. Vi på Episerver är väl rustade för att ge våra kunder möjlighet att efterleva kraven i CCPA parallellt med att utöka sin verksamhet genom kundfokuserade digitala upplevelser. Uppfyller din organisation kraven?

Kraven från GDPR

För oss på Episerver är dataskydd och efterlevnad av kraven i GDPR grundpelaren i vår utveckling av programvara och tjänster. På så vis kan du effektivt uppnå och upprätthålla efterlevnad utan att kompromissa med de funktioner som gör dig till en digital ledare. Hur kan du utnyttja din organisations data för att efterleva kraven i GDPR?

Läs mer

Infrastrukturen för Digital Experience Cloud klarar kraven

Eftersom Episerver Digital Experience Cloud Service använder Microsoft Azure-plattformen, följer den underliggande infrastrukturen Microsoft Azures efterlevnadsstandarder, certifieringar och processer. Episerver Search & Navigation använder Amazon AWS-plattformen och följer därför den underliggande infrastrukturen Amazon AWS olika standarder, certifieringar och stödprocesser.

Microsoft Azure följer kraven i över 50 av de viktigaste globala förordningarna. Mer information finns på Microsoft Azures Trust Center  och sidan "Compliance". Du kan också ladda ner Microsofts whitepaper "Azure Security, Privacy and Compliance".

Episervers planer, processer och policy under covid-19

Tack vare våra molntjänster och våra robusta planer, processer och policyer, ser vi på Episerver inte att utbrottet av covid-19 (coronaviruset) kommer att påverka vår förmåga att serva våra kunder och partners. Ändå planerar vi för det oväntade.

Läs mer