Att anpassa organisation, processer och teknologi för modern marknadsföring

Om digitalisering och organisationsförändring: om utmaningar, strategi och digital mognad för att möta nya kundbeteenden.

Se webinaret nu

B2B Change: Omställning inom B2B

Trots nyrekrytering, omorganisationer och investeringar i marknadsteknologi brottas många företag med omställningen för att möta nya köpbeteenden inom B2B. B2B Change är eventet där du får lyssna till fyra kvinnliga förändringsledares berättelser om deras företags respektive transformationsresa i en traditionell, och till stora delar mansdominerad, tillvaro. 

)