Ett Röda Korset på nätet

Lyssna till Röda Korsets berättelse om hur de med begränsade resurser, framgångsrikt utvecklat sin digitala närvaro med nya webbar, öppet intranät och insamlingsplattform. Alla lösningar har utvecklats med fokus på användarupplevelse och konvertering. Arbetet har bedrivits i formen av ett program med namnet ”Ett Röda Korset på nätet” där syftet har varit att fullt ut ta tillvara på digitaliseringens möjligheter.

Se on-demand

Ökat engagemang i alla kanaler

Digitaliseringen förändrar alla branscher, humanitära organisationer är inget undantag. Det uppkopplade och kontantfria samhället förändrar hur man bedriver insamling och rekryterar nya månadsgivare samt hur ökad mobilitet ställer nya krav på tillgänglighet till information. Nya kanaler förändrar beteenden och sättet frivilliga interagerar med varandra. Hur kan digitala kanaler stötta en verksamhet så att den får maximal effekt med begränsade medel?

I detta webinar kommer du bland annat få ta del av:

  • Röda Korsets förändringsresa med fokus på ett enhetligt digitalt ekosystem
  • Hur de utifrån ”mobile first” lanserat ny externwebb och +300 lokala webbar med förenklat gränssnitt för att även stötta ovana webbredaktörer
  • Lansering av e-handel för gåvor, och ny surfplatt-baserad rekryteringsplattform för de som arbetar med värvning av månadsgivare på stan
  • Ett öppet intranät och kunskapsbank där frivilliga och förtroendevalda samt tjänstepersoner får del av rätt information och kunskap för att stötta deras engagemang.

Stöd Röda Korset - För varje anmäld deltagare så donerar vi 50 kronor 

Åsa Ander

Project Leader Organisational Development
Röda Korset

Per Hassle

Senior Developer
Authority

Hampus Brynolf

Vice VD
Springtime-Intellecta

Sponsors